AangeSTIPT

Webshop moet snel reageren als klant product terugstuurt

Voor wiens rekening en risico komt het als een klant een via internet besteld product terugstuurt, maar de webshop beweert dat dit niet is aangekomen? Een klant bestelt in de kerstperiode bij een webshop een hondenjasje en -truitje, v...

14 november 2023

Werknemer schakelt bedrijf van vriendin in zonder toestemming werkgever: ontslag op staande voet

Een werknemer schakelt het bedrijf van zijn vriendin in voor diensten, maar meldt zijn baas niet dat het om het bedrijf van zijn partner gaat. Hij wordt op staande voet ontslagen. Dat ontslag is terecht, oordeelt de kantonrechter, en naar o...

11 november 2023

Werkgever moet herplaatsingsverplichting serieus nemen

Als een werknemer disfunctioneert, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Hij heeft de plicht om de werknemer te herplaatsen, maar spant zich daarvoor onvoldoende in. Een werkgever vindt dat een werknemer niet goed functioneert...

6 november 2023

Geen drie dagen bedenktijd bij aankoop bouwkavel

Wie een woning koopt, heeft een bedenktijd van drie dagen. Binnen drie dagen nadat de koopovereenkomst is gesloten kan de koper er nog vanaf. Geldt dat ook voor wie een kavel koopt waarop een huis kan worden gebouwd? Een man bied...

6 november 2023

Geen ontslagvergunning UWV, toch geen billijke vergoeding

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wil opzeggen, is toestemming van het UWV nodig. Zonder toestemming kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Maar niet altijd, leert deze zaak. Een vrouw w...

6 november 2023

Dubieuze constructie opzetten is ‘onzedelijke’ rechtshandeling

Bestuurders die een ‘constructie’ opzetten met als doel financiers te benadelen en er zelf beter van te worden, gedragen zich ‘onzedelijk’. Tot dat oordeel komt de rechtbank Overijssel in een faillissementszaak....

31 oktober 2023

Opdrachtgevers verwijten installatiebedrijf lekkage te hebben veroorzaakt

Een installatiebedrijf krijgt de opdracht een badkamer te verbouwen. Volgens de opdrachtgevers heeft hij daarbij een lekkage veroorzaakt, de douchevloer niet goed aangelegd en de tegels niet goed gevoegd. Als de installateur daarna langskom...

31 oktober 2023

Nieuwe energieleverancier kan na overname klantenbestand niet zomaar hogere tarieven hanteren

Na het faillissement van een energieleverancier wordt het klantenbestand verkocht aan een andere leverancier, die gebruik blijft maken van dezelfde tussenpersoon. Als een klant niet betaalt voor al geleverde elektriciteit en gas, stapt de n...

28 oktober 2023

Alcoholverslaafde werknemer schendt re-integratieverplichtingen: arbeidsovereenkomst ontbonden

Een werknemer kampt met een alcoholverslaving en komt daardoor zijn re-integratieverplichtingen niet na. Aan controlevoorschriften van de werkgever houdt hij zich ook niet. Het bedrijf stapt naar de kantonrechter en vraagt om ontbindin...

28 oktober 2023

Tandarts gebruikt verkeerde kleur voor facings, klant hoeft niet te betalen

Een vrouw laat door haar tandarts zogeheten facings over haar eigen tanden plaatsen. De factuur betaalt ze niet, nu de facings een andere kleur hebben dan was afgesproken. Pijn in het gebit heeft ze sinds de behandelinge...

26 oktober 2023

Bewaarovereenkomst is geëindigd: hond moet terug naar rechtmatige eigenaar

Een hondeneigenaar vraagt een stel om een week op zijn hond te passen. Dat willen zij wel, en het dier mag ook wat langer blijven. Maar als de man zijn hond terug wil, weigert het stel het dier af te geven. Eerst moet de man de door hen gem...

25 oktober 2023

Bestuurders van failliet geldtransportbedrijf niet aansprakelijk voor schade van klanten na overname 

Na het faillissement van een branchegenoot neemt een geldtransportbedrijf een deel van diens klanten over, waaronder een groothandel. Als ook dit geldtransportbedrijf failliet gaat, heeft deze klant niet alle bij haar opgehaalde contanten o...

25 oktober 2023

Ambtenaar steelt oud fietszadel: ontslag op staande voet

Voor ambtenaren gelden zware eisen aan hun integriteit. Het meenemen van een fietszadel uit het gemeentelijk milieudepot, waar fietsen staan die moeten worden afgevoerd, pakte voor deze ambtenaar bijzonder slecht uit. De ambtenaar kwam voo...

24 oktober 2023

Aannemer heeft waarschuwingsplicht voor problemen tijdens het werk

Ontdekt een aannemer dat bepaalde materialen niet de juiste afmetingen hebben of anderszins niet geschikt zijn? Dan moet hij dat aan de opdrachtgever melden. Deze aannemer verzaakte die wettelijke opdracht. Een aannemer verricht in opdrach...

24 oktober 2023

Rechtbank verleent politieke jongerenvereniging ontheffing om statuten te wijzigen

De jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren wil haar statuten op meerdere punten wijzigen. Maar volgens die statuten kan de algemene vergadering dit alleen doen als dit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin ...

19 oktober 2023

Teruggestuurde producten komen niet aan bij verkoper: koper krijgt geen geld terug

Een man koopt bij een groot computerbedrijf twee spelcomputers voor in totaal € 1.000. Na ontvangst wil hij de koop ongedaan maken en maakt hij gebruik van zijn herroepingsrecht. Hij zegt de spelcomputers te hebben teruggestuurd n...

17 oktober 2023

Aannemer krijgt geen redelijke kans tot herstel van gebreken: opdrachtgever moet betalen

Een aannemer moet goed en deugdelijk werk afleveren. Doet hij dat niet, dan is in beginsel sprake van een tekortkoming waarvoor hij aansprakelijk is. Is daarvan sprake, dan geldt dat bij gebreken na de oplevering waarvoor de aannemer aanspr...

16 oktober 2023

Wetsvoorstel om werken met zelfstandigen en werknemers te verduidelijken

In de praktijk is niet altijd duidelijk of iemand in dienst is bij een bedrijf of er als zelfstandige werk verricht. Het demissionaire kabinet wil dat dit onderscheid duidelijker wordt. Daarom komt het demissionaire ministerie van Sociale Z...

16 oktober 2023

Huis is opgeleverd als opdrachtgever dit aanvaardt

Bij de bouw van vastgoed wordt doorgaans afgesproken wanneer het klaar moet zijn en welke boete geldt als er te laat wordt opgeleverd. Maar wanneer is precies sprake van ‘oplevering’? De rechtbank Rotterdam geeft ...

10 oktober 2023

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over bestuurdersaansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden rechtspersoon

Als een rechtspersoon bepaalde belastingschulden niet kan betalen, moet hij dit doorgeven aan de Belastingdienst. Doet hij dat niet of te laat, dan kan de bestuurder voor deze schulden persoonlijk aansprakelijk zijn. De Hoge Raad vraagt zic...

9 oktober 2023

Verzoek van bestuurder om andere bestuurder te ontslaan wordt afgewezen

Tussen twee bestuurders van een voor de overheid werkende stichting ontstaat een conflict. Een van de twee wordt ontslagen, waarna de ander verder gaat met een nieuw bestuur. De ontslagen bestuurder wil dat ook hij de zak krijgt, en stapt d...

9 oktober 2023

Geen afspraken over autoreparatie? Factuur hoeft niet te worden betaald

Wie zijn auto alleen voor een diagnose naar de garage brengt, hoeft niet de factuur te betalen als er ook reparaties zijn uitgevoerd. De garage moet dan maar bewijzen dat de klant wél een reparatie wenste. Dat ontdekte een...

4 oktober 2023

Afspraken in appjes kunnen ook rechtsgeldig zijn

Vaak worden, buiten een officiële overeenkomst om, aanvullende afspraken gemaakt in mails of WhatsAppjes. De vraag is of die ook steeds moeten worden nagekomen. Afspraken over de klachttermijn gelden niet als die gaan over de hoogte va...

4 oktober 2023

Zet niet te snel een recherchebureau in om zieke werknemer te observeren

Als een werkgever het niet vertrouwt wanneer een medewerker zich ziek meldt, kan niet zomaar een recherchebureau worden ingeschakeld. Als daarvoor geen heel goede reden is, kan dit de werkgever duur komen te staan. Dat merkte een bedrijf d...

27 september 2023

Kabinet gaat dividendstrippen aanpakken

Aan dividendstrippen moet een einde komen, vindt het kabinet. Het is een vorm van belastingontwijking (of fraude) die de schatkist de afgelopen jaren miljarden euro’s heeft gekost. Wie aandelen heeft in een beursgenoteerde onder...

27 september 2023

Verkoper moet koper wijzen op zijn ontbindingsrecht

Bij een consumentenverkoopovereenkomst, ook via internet, moet de verkoper een koper wijzen op diens ontbindingsrecht. Deze verkoper deed dat niet, waardoor de termijn voor ontbinding wettelijk werd verlengd naar één jaar. Ee...

20 september 2023

Werkgever mag alleen bij uitzondering transitievergoeding weigeren

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Alleen in uitzonderlijke situaties krijgt hij die vergoeding niet. In deze zaak was het de vraag of het weigeren van een passend...

18 september 2023

Ontbonden vennootschap kan herleven

Een vennootschap die is ontbonden bestaat feitelijk niet meer. Wat als een oud-bestuurder ontdekt dat hij toch nog een rechtshandeling moet verrichten? De rechtbank kan de vennootschap dan tijdelijk doen herleven. Een man vraagt de re...

14 september 2023

Wet gaat boven bepalingen in statuten van vennootschap over aandelenverkoop

Een schuldeiser legt beslag op aandelen van een vennootschap en wil deze verkopen. De statuten staan dit echter niet toe, de wet wel. Welke regeling krijgt voorrang? Twee besloten vennootschappen (bv's) die een financieel conflict...

14 september 2023

Geen arbeidsovereenkomst? Ook dan kan werkgever aansprakelijk zijn voor schade van medewerker

Als een pizzakoerier tijdens de bezorging schade lijdt door een eenzijdig auto-ongeluk, wijst de pizzeria alle aansprakelijkheid af: er was geen arbeidsovereenkomst. Toch oordeelt het gerechtshof dat deze werkgever de schade moet ...

11 september 2023

Contact opnemen