AangeSTIPT

Forse boete als koop van woning te laat wordt ontbonden

Wie een huis koopt en de koopovereenkomst ontbindt na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd, moet doorgaans een boete betalen van 10 procent van de koopsom. Deze koper probeerde daar onderuit te komen, maar tevergeefs. Een man ...

6 september 2023

Is het uitgevoerde werk een reparatie of nieuwe opdracht voor herstel?

Een bedrijf voert meerdere keren werkzaamheden uit aan hogedrukreinigers van een ander bedrijf en klust daarbij ook aan een kraan. De opdrachtgever betaalt slechts een deel van het daarvoor gefactureerde bedrag. Volgens hem ziet het werk vo...

6 september 2023

Aandeelhoudersovereenkomst regelt rechten en plichten van aandeelhouders

Aandeelhouders doen er goed aan hun rechten en verplichtingen te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Maar dat betekent niet dat daarover nooit conflicten kunnen ontstaan. Twee besloten vennootschappen (bv's) richten een and...

6 september 2023

Koper mocht aankoop winkelpand niet afblazen vanwege onderhuursituatie

Een handelaar in beleggingspanden koopt twee winkelpanden van een man die ook in beleggingspanden handelt. Ze maken daarnaast afspraken over een derde pand, dat wordt onderverhuurd, maar dan ontstaat er een conflict. Want is ook d...

2 september 2023

Werkgever had bij ontslag rekening moeten houden met persoonlijke omstandigheden werknemer 

Ook als er een dringende reden is voor een ontslag op staande voet en dit ontslag is onverwijld gegeven, dan kan de kantonrechter alsnog een streep zetten door dat ontslag: als de werkgever onvoldoende rekening heeft gehouden met de persoon...

2 september 2023

Man procedeert tegen uitkomst sportweddenschap en moet fors in de buidel tasten

Een man doet mee met een sportweddenschap van een kansspelaanbieder. Die heeft hij gewonnen, vindt hij zelf, maar de organisator en de rechtbank zien dat anders. In plaats van het winstbedrag incasseren moet de deelnemer zelf een fiks bedra...

2 september 2023

Onderhuurder krijgt schade vergoed als hoofdhuurder pand moet verlaten

Wat gebeurt er als een huurder van een winkelruimte het pand moet ontruimen, terwijl hij dat heeft onderverhuurd aan een ander? Die onderhuurder moet ook vertrekken, terwijl hem niets kan worden verweten. Wie betaalt dan zijn schade? In de...

1 september 2023

'Verrassingskelder' onder garage maakt woonhuis niet ‘non-conform’

Kan een koper van een woonhuis nog onder de koopovereenkomst uit als hij vóór de levering iets aan het huis ontdekt wat hem niet bevalt? Er mag niet te snel worden aangenomen dat een woonhuis ‘non-conform’ is, aldu...

29 augustus 2023

Ook in e-mail kan arbeidsovereenkomst worden ontbonden

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Maar wat is ‘schriftelijk’? Ook een vaststellingsovereenkomst per e-mail kan rechtsgeldig zijn. Dit kwam aan de orde bij het ont...

28 augustus 2023

Geen vertrouwen meer in samenwerking is geen reden voor ontbinding aanneemovereenkomst

Een bouwproject is doorgaans gestoeld op het vertrouwen dat tussen partijen bestaat. Als een aannemer geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking, kan hij dan de overeenkomst ontbinden? Een echtpaar komt met een aannemer overeen dat hij ...

28 augustus 2023

Jaarrekening geeft niet het vereiste inzicht, gebreken moeten worden hersteld

Een jaarrekening moet volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel mogelijk is over het vermogen, het resultaat en, voor zover de aard van de ...

28 augustus 2023

Overeenkomst hoeft niet altijd te worden ‘uitgelegd’, letterlijke tekst kan voldoende zijn

Het is vaak een hele toer te bepalen wat nu precies in een overeenkomst staat, omdat niet alleen wordt gekeken naar de letterlijke tekst maar ook naar wat contractspartijen hadden bedoeld. In deze zaak besloot een echtpaar, dat afsprak...

28 augustus 2023

Lekkende serre? Bouwbedrijf kan niet worden verplicht deze af te breken

Als een bedrijf een serre plaatst die maar blijft lekken, kan de overeenkomst worden ontbonden. Het bedrijf kan echter niet worden verplicht de serre af te breken. Dat moet de eigenaar zelf doen, maar de kosten daarvoor moet het bedrijf wel...

25 augustus 2023

Werkgever had telefoontje van werknemer als ziekmelding moeten aanmerken

Na een val op het werk belt een werknemer de volgende dag zijn baas om te zeggen dat hij eerst naar de huisarts gaat voor zijn pijnklachten. Daarna verschijnt hij niet op het werk. Werkweigering, vindt de werkgever, en reden voor ontsl...

22 augustus 2023

Reservering voor pakketreis is nog geen boeking voor een vlucht

Wie een pakketreis reserveert, met daarin een vlucht, kan er niet zo maar van uitgaan dat daarmee die vlucht ook daadwerkelijk is geboekt. Dat ontdekten deze passagiers, toen ze ‘hun’ vliegtuig naar Ibiza wilden nemen. Twee pas...

22 augustus 2023

Franchiseovereenkomst kan eindigen met wederzijdse goedkeuring

Een overeenkomst kan worden opgezegd, ook tussentijds, als beide contractspartijen daarmee instemmen. Ook al worden zij het nadien niet eens over de precieze voorwaarden van de beëindiging. Zo’n kwestie kwam aan de orde toen een...

22 augustus 2023

Consument niet gebonden aan oneerlijke algemene voorwaarden

Door een organisatie gehanteerde algemene voorwaarden moeten eerlijk zijn. Is dat niet zo, dan is een consument er niet aan gebonden. Zoals deze patiënt, die daarom niet alle tandartskosten hoeft te betalen. Een tandart...

18 augustus 2023

Klant komt niet opdagen bij kappersafspraak, maar hoeft niet te betalen

Je maakt online een afspraak bij een kapperszaak, maar komt – zonder af te bellen – niet opdagen. Kan de kapper dan een bedrag in rekening brengen vanwege deze ‘no show’? Een vrouw maakt een afspraak bij haar&n...

16 augustus 2023

Bestuurder vraagt tevergeefs om schorsing vermeend besluit van medebestuurder

Een bestuurder van een bedrijf wil dat een besluit van een medebestuurder wordt geschorst, nadat haar de bevoegdheid is ontnomen om de vennootschap zelfstandig als algemeen bestuurder te vertegenwoordigen. Volgens haar heeft de medebestuurd...

16 augustus 2023

Eén biertje tijdens werktijd is te veel, ambtenaar wordt ontslagen

Was het alcoholhoudend of alcoholvrij bier dat de ambtenaar tijdens werktijd dronk? Tenminste twee echt biertjes, oordeelt de kantonrechter – reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een man werkt als buitengewoon opsporingsambt...

16 augustus 2023

Bedrijf dat onrechtmatige hinder veroorzaakt, kan de portemonnee trekken

Bedrijven mogen hun buren niet hinderen met te veel lawaai. Is die hinder onrechtmatig, dan kan dat serieuze financiële consequenties hebben, zoals deze supermarkt ontdekte. Een man woont met zijn gezin in een appartement boven een su...

16 augustus 2023

Vertraagde vlucht? Passagiers krijgen niet in alle gevallen een compensatie

Komt een vlucht met meer dan drie uur vertraging aan op de plaats van bestemming, dan hebben passagiers in principe recht op een financiële compensatie. Maar dat geldt niet in alle gevallen, merkten deze reizigers. Zestien passagiers ...

16 augustus 2023

Beloofde bonus daadwerkelijk uitkeren hoort bij goed werkgeverschap

Een werkgever mag niet zomaar besluiten een werknemer geen bonus te geven, en anderen wel. Als de doelstellingen zijn behaald, zoals winstgevendheid of de inzet van medewerkers, moet de bonus worden uitgekeerd. Deze werkgever had daar ...

8 augustus 2023

Mantelzorger-zoon wil als medehuurder worden aangemerkt

Een zoon woont bij zijn moeder in een huurwoning en is haar mantelzorger. Beiden willen dat hij als medehuurder wordt aangemerkt. Daarvoor gelden verschillende wettelijke voorwaarden. Volgens de verhuurders is daar niet aan voldaan. Wa...

4 augustus 2023

Schorsing van bestuurder is ingrijpende, maar tijdelijke maatregel

Een echtpaar dat een eigen vennootschap bestuurt – dat kan goed gaan tot er huwelijksproblemen ontstaan. In deze zaak wilden beiden dat de ander als bestuurder werd geschorst. De vrouw trekt aan het langste eind. Een man en een ...

27 juli 2023

Expres vakantie-uren niet registreren en wel laten uitbetalen is ernstig verwijtbaar 

Een controller wil worden gecompenseerd voor overuren die hij zou hebben gemaakt, maar zijn werkgever weigert dat te doen. Daarop verzint de man zelf iets: hij registreert zijn vakantie-uren niet maar laat ze wel uitbetalen. Daarmee heeft h...

25 juli 2023

Studiekosten terugbetalen als baan snel wordt opgezegd

Vrij snel nadat twee werknemers een opleiding hebben gevolgd, betaald door de werkgever, zeggen ze hun baan op. Moeten ze de studiekosten terugbetalen? Twee automonteurs volgen een opleiding die door hun werkgever wordt betaald. In de...

25 juli 2023

Welke vennoot mag vennootschap onder firma voortzetten na conflict?

Twee vennoten willen hun bedrijf beëindigen. Beiden willen de zaak voortzetten zonder de ander. De rechtbank Rotterdam besliste wie dat mag doen. Twee mannen gaan een vennootschap onder firma (vof) met elkaar aan. Zij exploi...

25 juli 2023

Verhuurder aansprakelijk voor schade door lekke kachel als aan meerdere eisen is voldaan

Een ex-huurder van een bovenverdieping kampt met gezondheidsproblemen. Deze komen volgens hem door een koolmonoxidevergiftiging, die het gevolg is van een lekke kachel in zijn huurwoning. Is de verhuurder aansprakelijk voor de schade? ...

24 juli 2023

Reisorganisatie moet ervoor zorgen dat passagiers én koffers op tijd aankomen

Bij aankomst op de vakantieplek blijkt een koffer niet in het vliegtuig te zijn. De eigenaren zeggen schade te hebben geleden. Wie moet die vergoeden: de reisorganisator of de vliegmaatschappij? Een stel boekt een pakketreis bij ...

24 juli 2023

Contact opnemen