AangeSTIPT

Huurder moet gehuurde netjes achterlaten

Het komt nog vaak voor dat een verhuurder bij aanvang van de huur geen ‘proces-verbaal van oplevering’ opmaakt. Dan kan achteraf niet worden vastgesteld wat de staat van het gehuurde was. Zo’n probleem ontstond toen een ...

6 oktober 2022

Makelaar heeft recht op vergoeding bij voortijdige beëindiging

Ook bij een 'no cure no pay'-overeenkomst kan iemand nog steeds recht hebben op een redelijke vergoeding bij voortijdige beëindiging. Dat blijkt uit een geschil tussen een makelaar en de eigenaren van een pand. ...

5 oktober 2022

Onderaannemer mag niet zomaar retentierecht inroepen

Bouwvertragingen komen veel voor. Hoofd- en onderaannemers geven elkaar dan vaak de schuld. In deze zaak riep de onderaannemer een retentierecht in. Gevolg was dat de aanstaande bewoners hun huizen niet konden bekijken of zelf afbouwen...

4 oktober 2022

leverancier

Wie meer dan 95 procent van de aandelen in een bedrijf heeft, kan de rechtbank verzoeken te bepalen dat de minderheidsaandeelhouders hun aandelen overdragen aan de meerderheidsaandeelhouder. Een besloten vennootschap (bv) is meer...

3 oktober 2022

Inschrijver aanbestedingsprocedure moet proactief zijn

Hoewel de van een inschrijver in een aanbestedingsprocedure gevergde proactieve houding niet onbegrensd is, ligt het op diens weg om als 'redelijk geïnformeerde inschrijver', over eventuele onduidelijkheden of du...

29 september 2022

Zelf bonus toekennen als bedrijf in moeilijkheden verkeert, dat mag niet

Nadat een werknemer is ontslagen, heeft zij nog veel geld te goed van het bedrijf waar ze werkte. De bestuurder van deze onderneming heeft de vennootschap echter leeggetrokken, vooral door zichzelf management fees en bonussen toe ...

28 september 2022

Verzekeringsarts bezwaar en beroep mag consult telefonisch geven

Wanneer een fysiek consult geen toegevoegde waarde heeft in bezwaar- en beroepszaken, mag een verzekeringsarts zo'n consult ook telefonisch geven. Dat blijkt in een zaak over een afgewezen WIA-aanvraag. Wanneer een produ...

27 september 2022

Beroep op huurprijsvermindering faalt: huurders moeten huis uit

Wanneer de huurders van een woning de huurachterstand uit protest hoog laten oplopen, leidt dit tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het huis. Een verhuurder stapt naar de rechtbank Noord-Holland om de be...

27 september 2022

Verlagen bijstand na administratieve fout is geen ‘ongekend onrecht’

Een gemeente verlaagt de bijstandsuitkering van een inwoner enkele maanden, nadat een mail van haar niet is aangekomen. Hier is geen sprake van ‘ongekend onrecht’ zoals beschreven in het rapport van de Parlementaire ondervr...

22 september 2022

Werkgever mag niet te vroeg recherchebureau inschakelen

Als er geruchten zijn dat een zieke werknemer thuis aan het klussen is, mag de werkgever niet direct een recherchebureau inschakelen. Een werknemer die dit overkwam, krijgt hiervoor een immateriële schadevergoeding. Een werknemer...

21 september 2022

‘Het is geen huurovereenkomst maar een bruikleenovereenkomst’

Een huiseigenaar wil de ‘huurder’ eruit zetten, omdat de ‘huur’ te weinig opbrengt. Het is ook geen huur, beweert hij: de bewoner heeft het pand in bruikleen. Maar daar steekt het gerechtshof een stokje voor. E...

21 september 2022

Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur

Wanneer het door de statuten voorgeschreven bestuur van een stichting ontbreekt, kan de rechtbank overgaan tot vervulling van de lege plaatsen in het bestuur. In 2007 wordt een stichting opgericht met het doel de kansen...

21 september 2022

Verzekeraar aansprakelijk voor 65 procent van schade verkeersongeval

Is de verzekeraar van een autobestuurder aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval en zo ja, welke vergoedingsplicht rust er op de verzekeraar? Tijdens zijn dienst parkeert een pakketbezorger zijn bestelbus lang...

20 september 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd

Wie stelt een vordering op een ander te hebben, moet dit heel concreet onderbouwen. Dat merkte een schuldeiser die werd opgezadeld met een tweede pandrecht en beweerde daardoor schade te hebben geleden. Een bestuurder van een besloten...

15 september 2022

Werkgever kan werknemer niet aan zich binden met concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is niet bedoeld om een werkgever de gelegenheid te bieden in een krappe arbeidsmarkt personeel aan zich te binden. Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad. Een vrachtwagenchauffeur is tussen 2015 en 2020 ...

14 september 2022

Dak uitgevoerd conform bestek: (onder)aannemer niet aansprakelijk

Wanneer blijkt dat er door een derde partij ongelukkige keuzes zijn gemaakt in het bestek, kan de aannemer niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen na oplevering. Hij heeft immers conform het bestek gewerkt en opgeleverd, zo oordee...

14 september 2022

Bijstandsgerechtigde moet erfenis direct melden

Wie een bijstandsuitkering ontvangt en ook nog een erfenis, moet dat aan de gemeente laten weten. Die berekent opnieuw of deze persoon recht heeft op de uitkering. Het teveel betaalde kan worden teruggevorderd, maar niet altijd. ...

13 september 2022

Ondernemingskamer: aandelenprijs in overnamebod investeerder is billijk

Een aandeelhouder met een belang van ten minste 95 procent van het geplaatste kapitaal van een naamloze vennootschap kan tegen de andere aandeelhouders een vordering instellen om hun aandelen aan hem over te dragen. Een investeringsma...

13 september 2022

Denk bij bouwen en slopen ook aan de meldplicht

Een bedrijf dat een hostel exploiteert krijgt een bouw- en sloopstop opgelegd, omdat er geen omgevingsvergunning is aan gevraagd en ook geen melding is gemaakt van het sloopwerk, terwijl dat wel had gemoeten. De bouwstop wordt ook opge...

8 september 2022

Bouwbedrijf moet kosten niet uitgevoerde, maar wel al betaalde werkzaamheden terugbetalen

Dat de betaalcondities in een overeenkomst van opdracht tussen twee opdrachtgevers en een bouwbedrijf kunnen op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd, komt voor risico van het bouwbedrijf, zo besliste de rechtbank De...

7 september 2022

Hof niet bevoegd: aandeelhouder moet naar Ondernemingskamer

Een aandeelhoudersgeschil over de overname van aandelen belandt in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof verklaart zich onbevoegd en verwijst de zaak door naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Een a...

7 september 2022

Te veel ontvangen billijke vergoeding moet worden terugbetaald

Als de kantonrechter een billijke vergoeding vaststelt, en het gerechtshof bepaalt dat dit bedrag lager moet zijn, dan moet de ontslagen werknemer het verschil terugbetalen. Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een werkne...

7 september 2022

Een felicitatie is nog geen mondelinge overeenkomst

Een partij die een recreatiecomplex wil verkopen, feliciteert de enige bieder. Is daarmee een mondelinge overeenkomst tot stand gekomen? Volgens de rechtbank Den Haag is daar meer voor nodig. Een stichting is eigenaar van een recreatiecomp...

7 september 2022

Urenbriefje afgetekend? Dan uitzendkracht al die uren uitbetalen

Een bedrijf huurt een uitzendkracht in. Het tekent het urenbriefje af, maar verklaart later dat het aantal uren dat gewerkt zou zijn te hoog is. De klus kon in veel minder tijd worden geklaard. Het bedrijf wil niet alle uren betalen. Het ui...

1 september 2022

Hoge temperatuur in huurhuis levert geen gebrek op

Kan een te hoge binnentemperatuur in een huurhuis een gebrek opleveren? Niet zonder meer. Huurders moeten met voldoende bewijzen komen dat de toetsingsnorm is overschreden. Verschillende bewoners van een wooncomple...

31 augustus 2022

Geen recht op vakantiegeld na ontbreken bepaling in opvolgende arbeidsovereenkomsten

Wanneer een werknemer er na vijf jaar achter komt dat hij volgens zijn nieuwe arbeidsovereenkomst geen recht heeft op vakantietoeslag, stapt hij naar de rechtbank. Een werknemer is van maart 2015 tot juni 2021 in dienst geweest bij een con...

31 augustus 2022

Huurder eist met succes inzage in huurovereenkomst met andere huurder

In een geschil tussen een verhuurder en huurder van een bedrijfspand beslist de voorzieningenrechter dat de verhuurder inzage moet geven in de huurovereenkomst die hij met een andere huurder in hetzelfde pand heeft ...

30 augustus 2022

Bank niet aansprakelijk voor oplichting door 'Tinder Swindler'

Een bank had niet kunnen weten dat de bankrekening van een slachtoffer van oplichting ook werd gebruikt om anderen op te lichten, zo oordeelt de rechtbank Amsterdam. De bank heeft haar zorgplicht niet geschonden en kan daarom niet aansprake...

25 augustus 2022

Geen bestuurlijke aansprakelijkheid na onbetaalde contributie aan ijshockeybond

De bestuurders van een stichting, die een ijshockeyteam liet meedoen aan de eredivisie, kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor onbetaalde facturen aan de nationale ijshockeybond. Dat blijkt in een zaak in hoger beroep bij ...

23 augustus 2022

Proceskostenvergoeding bij het winnen van een rechtszaak?

Een veel gemaakte denkfout is, dat als je een rechtszaak wint, de gemaakte juridische kosten volledig worden vergoed door de verliezende partij. In de praktijk is het inderdaad zo dat de verliezende partij de proceskosten van de winnende pa...

18 augustus 2022

Contact opnemen