NIEUWS

Verpanding van geldvorderingen uitgesloten, meer financieringsruimte voor mkb

Onlangs heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, dat positief moet uitpakken voor met name het midden- en kleinbedrijf: nu zakelijke geldvorderingen niet meer mogen worden verpand kunnen mkb-bedrijven makkelijker kredieten van ban...

1 juli 2024

Elektrische auto had te lage actieradius, koopovereenkomst kan worden ontbonden

Het is niet ongebruikelijk dat de actieradius van een elektrische auto lager is dan in ronkende verkoopbrochures staat. Klanten behoren dat in te schatten. Deze klant wilde van zijn auto af door de koopovereenkomst te ontbinden. De Hoge Raa...

28 juni 2024

Geen ontbinding van overeenkomst, nu aannemer zelf tekortschiet

Een aannemer vraagt een producent van betonnen bouwmaterialen om vloeren en wanden te ontwerpen, maken en leveren. Ze zijn bestemd voor huizen die de aannemer bouwt. De producten worden niet geleverd, omdat de aannemer tegen de afspraa...

26 juni 2024

Man moet meewerken aan beëindiging religieus huwelijk

Een man en een vrouw hebben een islamitisch huwelijk. Feitelijk zijn ze al uit elkaar, maar de man wil niet meewerken aan de beëindiging van het religieus huwelijk. Daarom vraagt de vrouw de rechtbank Noord-Holland hem t...

19 juni 2024

Huurder faciliteert prostitutie in woning, toch geen ontbinding huurovereenkomst

Wie zijn huurwoning in gebruik geeft voor prostitutieactiviteiten, kan door de verhuurder op straat worden gezet. Toch oordeelde de kantonrechter in deze zaak dat de huurder er mag blijven wonen. Als gemeentelijke toezichthouders een &lsqu...

19 juni 2024

Afbreken onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding voor ‘verliezende’ partij

Kunnen partijen die in onderhandeling zijn over bijvoorbeeld de aanschaf van onroerend goed deze voortijdig afbreken? Wel als daar goede redenen voor zijn. Of een partij die zegt schade te hebben geleden moet worden gecompenseerd, is e...

14 juni 2024

Werknemer moet schade aan dienstauto vergoeden

Een werknemer veroorzaakt schade aan de dienstauto van zijn baas en moet die van zijn werkgever vergoeden. Ook moet hij een boete betalen, omdat hij zich niet heeft gehouden aan de arbeidsovereenkomst. Daarover procedeert hij bij de ka...

12 juni 2024

Bedrijven mogen alleen cookies plaatsen als websitebezoeker toestemming heeft gegeven

Veel bedrijven willen ‘cookies’ plaatsen op apparatuur van mensen die websites bezoeken. Daarmee kunnen zij profielen van websitebezoekers opstellen. Bezoekers moeten daarvoor wel toestemming geven, zo maakt de voorzieninge...

7 juni 2024

Geen zonnepanelen als erfpachtovereenkomst dit verbiedt

Als in de erfpachtvoorwaarden staat dat op een woning geen zonnepanelen mogen worden geplaatst, dan moet een bewoner zich daaraan houden. De overeenkomst gaat boven een streven naar duurzaamheid. Een man heeft een vakantiehuis op een ...

5 juni 2024

Nieuwe wet wil onder meer effectiviteit geschillenregeling verbeteren

Het vennootschapsrecht kent twee soorten procedures om tot een oplossing te komen bij aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling en de enquêteprocedure. De Eerste Kamer heeft op 4 juni een wetsvoorstel aangenomen ter verbete...

4 juni 2024

Overschrijding richtprijs is redelijk

Een aannemer en een opdrachtgever sluiten een aannemingsovereenkomst voor de verbouwing van een groot landhuis. In de overeenkomst wordt een 'richtprijs' genoemd van € 1,2 miljoen. Deze wordt ruim overschreden en de opdrac...

1 juni 2024

Geen recht op hervatten betalingsregeling met verzekeraar bij wanbetaling

Een man heeft de premie van zijn zorgverzekering lange tijd niet betaald. Ook heeft hij verschillende zorgnota’s niet voldaan. Om de achterstand in te halen sluit hij een betalingsregeling met de zorgverzekeraar. Opnieuw laat hij echt...

31 mei 2024

Beledigingen in WhatsApp groep geen reden voor ontslag op staande voet

Een werknemer wordt na een lang dienstverband op staande voet ontslagen omdat hij beledigende WhatsApp-berichten heeft verstuurd in een WhatsApp-groep met collega's. Volgens de werknemer is dit ontslag niet terecht. De kantonrechter van...

30 mei 2024

Procederende partijen moeten in civiele zaak de waarheid vertellen

Wie een civiele procedure start moet zich houden aan de waarheidsplicht: alle informatie die voor de rechter van belang is moet op tafel, ook informatie die voor die partij ongunstig is. Feiten achterhouden of liegen kan zwaar worden bestra...

28 mei 2024

Gratis gezonde lunchmaaltijden voor werknemers vallen onder arbobeleid

Een werkgever verstrekt als onderdeel van zijn arbobeleid gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn medewerkers. Hij vindt dat deze maaltijden niet in de loonheffing moeten worden betrokken. Volgens hem vallen ze onder de gerichte vrijstellin...

24 mei 2024

Online bestelknop reisbureau voldoet niet aan wettelijke eisen

Een man koopt bij een online reisbureau voor zichzelf en zijn dochter een pakketreis naar Turkije. Als de reis niet doorgaat, wil hij het totale aankoopbedrag van de reis terug. Volgens de man voldeed het beste...

24 mei 2024

Handelsregister gaat privacy van ondernemers beter beschermen

Door het Handelsregister te raadplegen weten ondernemers met wie zij zaken doen. Maar de persoonsgegevens van zakenpartners waren niet altijd even goed beschermd. Met het wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister willen de Ka...

22 mei 2024

Retentierecht kan nog worden ingeroepen na verkoop appartement

Een bouwbedrijf roept een retentierecht in op een appartement vanwege een betalingsachterstand door de projectontwikkelaar. Die heeft het appartement echter inmiddels verkocht aan een derde. Deze derde eist in een kort geding bij ...

21 mei 2024

Foto van model had niet op Facebookpagina van winkel mogen staan

Als de eigenares van een kledingwinkel een foto van een jong model op haar Facebookpagina plaatst, eist het model een schadevergoeding: de foto wordt onrechtmatig gebruikt. De kantonrechter wijst die vordering af. Een vrouw heeft een model...

17 mei 2024

Terecht ontslag op staande voet na diefstal door leidinggevende supermarkt

Een leidinggevende van een supermarkt maakt zich schuldig aan diefstal. Uit een analyse van camerabeelden blijkt dat de man twee keer producten uit de winkel meeneemt zonder daarvoor te betalen. Hij wordt op st...

17 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 4: ontbinding of vervangende schadevergoeding?

Hebt u er geen vertrouwen meer in dat uw contractspartij de overeengekomen prestatie nog kan leveren, dan hebt u de keuze tussen twee acties: ontbinding en vervangende schadevergoeding. Let wel: de keuze is definitief.

15 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 3: nakoming

Met een actie tot nakoming dwingt u af dat uw wederpartij zich gewoon aan de afspraak houdt en de overeengekomen prestatie levert.

15 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie? Deel 2: (aanvullende) schadevergoeding

Aanvullende schadevergoeding kan in combinatie met andere acties worden gevorderd. Het vorderen van deze schadevergoeding gaat niet ten koste van de mogelijkheid om andere acties in te zetten.

15 mei 2024

Hoe treedt u op tegen wanprestatie?

Als uw contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt op de manier zoals is afgesproken, spreekt men van een tekortkoming. Een tekortkoming is de overkoepelende term voor gebrekkige of te late nakoming en voor algehele niet-nakoming. In de...

15 mei 2024

Te snelle groei kan ondernemers niet altijd worden aangerekend

Kunnen bedrijfsbestuurders aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming te snel groeit en daardoor failliet gaat? Niet als het gaat om misrekeningen of achteraf onjuiste beoordelingen van de markt. Deze zaak gaat over een vennootschap ...

14 mei 2024

Voor bedrijfsruimte gelden speciale huurregels

Een pand dat door een eigenaar ‘in gebruik’ wordt gegeven aan een ander, kan juridisch een huurovereenkomst inhouden. Dan gelden strenge regels die de gebruiker (huurder) beschermen. Daar kwamen twee eigenaren van een pand aan e...

3 mei 2024

Geen schadevergoeding wegens parkeren zonder kaartje door snorfietshouder

Een man parkeert zijn snorfiets in een parkeergarage zonder kaartje en zonder te betalen. De parkeergarage eist bij de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam daarom een schadevergoeding van ongeveer € 300 van de snorfietshouder....

3 mei 2024

Schending zelfbewoningsplicht geen reden voor ontbinding of vernietiging koopovereenkomst

Een man en een vrouw met een samenlevingsovereenkomst kopen een woning van een woningcorporatie. In de koopovereenkomst staat dat de kopers de woning zelf moeten bewonen. Twee jaar na levering blijkt echter dat alleen de man ...

1 mei 2024

Verletkosten kunnen hoger zijn dan compensatie zittingsduur en reistijd

Als een zelfstandig beroepsbeoefenaar persoonlijk een zitting moet bijwonen is het uitgangspunt dat hij daardoor omzet misloopt. Deze misgelopen omzet komt op uurbasis in aanmerking voor vergoeding als zogenaamde verletkosten. De hoogt...

1 mei 2024

Geen beroep op dwaling als einde dienstverband tegenvalt

Kan een beëindigingsovereenkomst worden vernietigd vanwege dwaling? In deze kwestie zegde een werknemer zijn baan op maar werd hij snel daarna ziek. Hij wilde terug naar zijn vorige baan, omdat dit meer financiële zekerheid bood. ...

1 mei 2024

Contact opnemen