NIEUWS

Particulieren die elkaar geld lenen, kunnen geen rente vragen

Kan een particulier die een andere particulier geld leent daarvoor rente in rekening brengen? Ja, maar alleen als dit schriftelijk is overeengekomen. Een man leent iemand een bedrag van € 15.000. Die betaalt in verschil...

30 april 2024

Ontslag op staande voet wegens alcoholgebruik op oudejaarsborrel

Een supermarktmanager organiseert een oudejaarsborrel voor zijn collega's. Op die borrel wordt tegen de bedrijfsregels in alcohol gedronken. De manager wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland...

30 april 2024

Bedrijf moet toestaan dat ook vakbond meepraat over arbeidsvoorwaarden

Een vakbond is er niet blij mee dat een reisorganisatie de arbeidsvoorwaarden voor het cabinepersoneel alleen bespreekt met de ondernemingsraad. Als de reisorganisatie blijft weigeren de vakbond toe te laten bij onderhandelingen, stapt deze...

26 april 2024

Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

Een man wordt door de rechtspersoon waarvan hij bestuurder was aansprakelijk gesteld vanwege onbehoorlijke taakvervulling. De ex-bestuurder verwijt de rechtspersoon dat deze niet heeft voldaan aan de klachtplicht. Het gerechtshof Arnhe...

26 april 2024

Werkgever moet gemotiveerd reageren op verzoek werknemer die vast dienstverband wil

Vraagt een werknemer om een tijdelijk arbeidscontract om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan moet de werkgever daar gemotiveerd op reageren. Zo niet, dan krijgt de werknemer zijn zin. Een vrouw heeft een arbeidsovereenk...

23 april 2024

Geen ontslagvergunning UWV? Dan is opzegging arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig

Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd zonder ontslagvergunning van het UWV, dan is de opzegging niet rechtsgeldig. De werkgever die dit probeerde moet alsnog het achterstallige loon van de werknemer doorbetalen, omdat de arbeidsoveree...

22 april 2024

Vernietiging en ontbinding van koopovereenkomst boot niet rechtsgeldig

Een koper schaft een boot aan, maar is er na de aankoop ontevreden over. Hij vernietigt en ontbindt de koopovereenkomst per brief en vraagt de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam dit te bevestigen, maar vangt bot. De koper l...

19 april 2024

Rechtbank ontbindt vennootschap die zaken deed met Rusland

Als een vennootschap geen geld meer heeft en geen activiteiten meer verricht, kan zij door de rechtbank worden ontbonden. Dat geldt zeker voor bedrijven die handelden met Rusland. Een besloten vennootschap importeerde e...

15 april 2024

Zwarte inkomsten tellen mee bij schadevergoeding na ongeval

Kan iemand door een ongeval niet meer werken, dan heeft hij recht op een schadevergoeding die is gerelateerd aan het inkomen dat hij daarvóór verdiende. De vraag is of zwarte inkomsten daarbij mogen worden opgeteld. Een onder...

12 april 2024

Makelaar mag 'twee heren' dienen, maar niet twee keer courtage vragen

Een makelaar mag optreden voor zowel de kopende als verkopende partij. Maar als er 'twee heren' worden gediend, hoeven die niet allebei een courtage te betalen. Een eigenaar van een woning wil deze verkopen en schakelt ee...

12 april 2024

Ontslagvergoeding tijdig claimen, na vijf jaar verjaart deze

Enkele jaren nadat een ex-werknemer een ontslagvergoeding zou krijgen, doet hij daadwerkelijk een beroep op het innen van het bedrag. Is hij op tijd of is zijn vordering verjaard? In december 2013 ontbindt de kantonrechter de arb...

10 april 2024

Aandeelhouder heeft na ontvlechting vennootschappen geen recht op inzage in administratie

Een groep vennootschappen wordt ontvlochten. Een van deze vennootschappen vraagt in kort geding om financiële stukken en de administratie van een andere vennootschap die tot deze groep behoorde. De rechtbank Midden-Neder...

9 april 2024

Bruikleenovereenkomst biedt minder bescherming dan huurovereenkomst

Wie een pand bewoont op basis van een bruikleenovereenkomst heeft minder rechten dan wie een woning huurt. Ook de bewoonster in deze kwestie moet na afloop van de bruikleenovereenkomst het pand verlaten. Omdat zij een baby heeft, wordt de o...

4 april 2024

Bank mocht kredietrelatie met ondernemer niet opzeggen

Een bank mag de kredietrelatie met een klant opzeggen, als wordt gehandeld in strijd met de bankvoorwaarden. Maar dan nog: opzegging moet ook redelijk en billijk zijn. Een ondernemer heeft sinds 2006 een zakelijke financiering bij een bank...

3 april 2024

Bouwwerkzaamheden zonder afgesproken vergoeding zijn vriendendienst

Een man en een vrouw zijn bevriend. De man verricht werkzaamheden in het nieuwe huis van deze vriendin. Al snel blijkt dat het werk niet goed is gedaan. De vrouw eist een schadevergoeding van de man. Zonder succes, want er is...

3 april 2024

In kort geding geen ruimte voor beoordeling verzoek tot woningruil

Een huurder van een sociale huurwoning wil met zijn zoon ruilen van woning. De woningcorporatie wil niet meewerken, waardoor de man zich met zijn verzoek wendt tot de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland. Deze wijst het verzoek...

28 maart 2024

Buurman moet gebruik van zijn perceel dulden door ‘ladderrecht’

Een bedrijf moet bouwwerkzaamheden uitvoeren. Het moet daarvoor op het terrein van de buren komen. Die moeten dit toestaan, op grond van het ‘ladderrecht’. Een holding is eigenaar van een perceel met een uitweg n...

27 maart 2024

Wetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt strandt in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat discriminatie op de arbeidsmarkt moet voorkomen op 26 maart 2024 verworpen. Er is twijfel over het effect van de wet en er wordt gevreesd voor te veel regeldruk voor bedrijven. Het wetsv...

26 maart 2024

Bank mag coffeeshophouder zakelijke rekening niet weigeren

Een bank beëindigt de privérekening en de zakelijke rekeningen van een man die een coffeeshop heeft. Dat had niet gemogen, oordeelt het gerechtshof. De man heeft al decennialang een privérekening bij een bank. ...

26 maart 2024

Failliete werkgever moet billijke vergoeding betalen voor onterecht gegeven ontslag op staande voet

Een werknemer wordt na jaren van vaste dienst op staande voet ontslagen. In zijn ontslagbrief wordt geen concrete ontslagreden genoemd. Mondeling begrijpt hij dat hij is ontslagen omdat hij twee opbergcontainers ver onder de vraagprijs...

25 maart 2024

Vermoeden van ongelijke behandeling werknemer op basis van ziekte

Een werknemer wordt ziek tijdens haar derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vermoedt dat dit komt door de ziekte van de wer...

22 maart 2024

Concurrentiebeding wordt ingeperkt

Een concurrentiebeding staat vaak standaard in arbeidsovereenkomsten – zelfs als van bescherming van de concurrentiepositie van het bedrijf geen sprake is. Dat belemmert werknemers om makkelijk over te stappen. Daarom wil de regering ...

20 maart 2024

Luchtvaartmaatschappij kan annulering vlucht niet onderbouwen: passagiers krijgen vergoeding

Als hun vlucht naar Liverpool plotseling wordt geannuleerd, eisen twee passagiers compensatie. Volgens de vervoerder was sprake van ‘buitengewone omstandigheden’. Twee passagiers boeken een vlucht van Schiphol naar Liverpool. O...

20 maart 2024

Geen terugbetaling geldsom voor nietige opdracht tot moord

Een vrouw geeft een bekende de opdracht om haar ex-vriend te vermoorden tegen betaling van een geldsom. De moord wordt nooit uitgevoerd en de vrouw wil het geld terug. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland oo...

19 maart 2024

Verhuurder mag sloten vervangen als huurder niet meer betaalt

Als een huurder van een bedrijfspand niet meer betaalt en vertrekt, mag de verhuurder de sloten vervangen – ook al is de huurovereenkomst nog niet beëindigd. Dat oordeelde de Hoge Raad. Een man huurt een bedrijfsruimte die besta...

15 maart 2024

Bouwbedrijf moet order bij groothandel door schijn van bevoegdheid alsnog betalen

Een broer van een van de twee bestuurders van een bouwbedrijf doet tijdens hun vakantie een bestelling bij een groothandel in bouwmaterialen. De factuur daarvoor wordt niet betaald, want - zo zeggen de bestuurders - de broer ...

14 maart 2024

Lekkende uitbouw komt voor rekening van kopers die geen onderzoek deden

Een week nadat hun nieuwe huis is geleverd ontdekken de kopers lekkages in de uitbouw. Zij eisen dat de verkopers de herstelkosten vergoeden. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland wijst hun vorderingen af,...

13 maart 2024

Niet te snel dagvaarden, eerst de ander in gebreke stellen

Een tweedehands camper vertoont zoveel gebreken dat de koper de koopovereenkomst wil ontbinden. Maar in plaats van de verkoper in gebreke te stellen, gaat hij meteen over tot dagvaarden. Dat had hij niet moeten doen. Een man koopt van een ...

12 maart 2024

Gedupeerden van mogelijke beleggingsfraude zien vele miljoenen verdampen

Enkele beleggers zien hun bij een vrouw in beheer gegeven miljoenen in rap tempo verdampen, nadat zij is gearresteerd op verdenking van onder meer oplichting. In kort geding eisen zij dat de Staat de vrouw tijdelijk weer laat hand...

12 maart 2024

Zieke werknemer moet verplicht meewerken aan re-integratie

Een werknemer die ziek is, moet meewerken aan zijn re-integratie. Bij tegenwerking of weigering kunnen de consequenties serieus zijn, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat merkte deze automonteur. Hij is 11 jaar i...

6 maart 2024

Contact opnemen