NIEUWS

Werknemer niet verplicht loyaliteitsverklaring te ondertekenen

Een werknemer heeft een conflict met zijn werkgever. Alleen als hij een loyaliteitsverklaring ondertekent, kan hij blijven. Het gerechtshof moet oordelen of dit zomaar kan. Een man is sinds 2007 als technisch manager in dienst bij een inst...

8 februari 2024

‘Duidelijkheidscriterium’ geldt voor opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer, niet voor werkgever

De vrijwillige opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer moet overduidelijk zijn. Maar dit geldt niet als de werkgever het arbeidscontract beëindigt. Aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer komt...

6 februari 2024

Verhuurder moet dubbel glas aanbrengen om gebrek in huurgenot te herstellen

Een huurder huurt een woning in een historisch 17e-eeuws pand. Zij wil dat de verhuurder dubbel glas aanbrengt. Volgens de huurder is het een gebrek dat het dubbel glas er niet is. De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam ...

2 februari 2024

Netbeheerder hoeft kabels onder privéterrein niet weg te halen

Een netbeheerder heeft elektriciteitskabels aangelegd onder de grond van een privéterrein. De bewoners willen dat de kabels worden verwijderd omdat ze bang zijn dat hun gezondheid hierdoor wordt aangetast. De rechtbank oordeelt dat d...

1 februari 2024

Algemene voorwaarden met exoneratiebeding zijn van toepassing: organisator bedrijfsuitje niet aansprakelijk voor bootcrash

Tijdens een personeelsuitje botsen twee rubberboten op elkaar, waardoor een aantal werknemers ernstig gewond raakt. De werkgever stelt met zijn aansprakelijkheidsverzekeraar de organisator van het uitje aansprakelijk voor de schade. De...

31 januari 2024

Aannemer moet opdrachtgever waarschuwen als klus tot problemen zal leiden

Een aannemer wordt gevraagd een bad te plaatsen op een zolder. De houten balken daar zijn hiervoor echter te licht. De aannemer had de opdrachtgever hierop moeten wijzen, oordeelt de rechtbank. Een echtpaar wil het dak van het&nb...

31 januari 2024

Exploitant van crematoria mag zonder redelijke gronden toegang niet verbieden aan uitvaartonderneming

Een exploitant van crematoria verbiedt een uitvaartonderneming nog gebruik te maken van haar crematoria vanwege een andere denk- en werkwijze. De exploitant moet volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de uitvaartonderneming wel toegang g...

30 januari 2024

Bouwgeschil eindigt met twee verliezende partijen

Een klassieke zaak: de opdrachtgever betaalt de factuur van de aannemer niet meer omdat het werk achterloopt. De aannemer staakt het werk omdat de opdrachtgever de facturen niet meer voldoet. De rechtbank komt er niet uit wie nu wat moet&nb...

24 januari 2024

Minderheidsaandeelhouders moeten ‘redelijke’ vergoeding krijgen voor hun aandelen

Een meerderheidsaandeelhouder, die meer dan 95 procent van de aandelen houdt, kan minderheidsaandeelhouders dwingen hun aandelen over te dragen. Maar dan moeten zij wel een ‘reële en redelijke’ prijs krijgen. Dat is in deze...

23 januari 2024

Politieke berichten van werknemer op LinkedIn geen reden voor ontslag

Een werknemer plaatst twee berichten op LinkedIn over het conflict tussen Hamas en Israël. De werkgever stuurt direct aan op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar handelt daarmee volgens de kantonrechter ‘ernstig verw...

19 januari 2024

Architect is niet aansprakelijk voor gebreken door onjuiste uitvoering bouw

Een architect krijgt de opdracht van twee woningeigenaren om een woning te ontwerpen. Later blijken er verschillende gebreken aan de woning. De eigenaren proberen de schade daarvan te verhalen op de architect. Twee woningeigenaren schakel...

17 januari 2024

Erfgenaam aansprakelijk voor niet betaalde pensioenuitkeringen door vennootschap

Een bestuurder gaat namens een vennootschap pensioenverplichtingen aan. De bestuurder overlijdt en de afgesproken pensioenuitkeringen worden niet meer gedaan. De gerechtigde probeert de schade te verhalen op de enige erfgenaa...

16 januari 2024

Leiden bouwwerkzaamheden tot schade bij de buren? Aannemer aansprakelijk

Een aannemer bereidt bouwwerkzaamheden goed voor en neemt maatregelen zodat er bij een belendend pand geen schade ontstaat. Maar zelfs nu dit alles zorgvuldig is gedaan, kan een aannemer aansprakelijk zijn voor de schade bij derden. Een on...

12 januari 2024

Accountant doet doorgaans geen fiscale zaken

Een groep van vennootschappen beschuldigt haar accountant ervan dat deze te laat bezwaar heeft aangetekend tegen een belastingaanslag. Maar behoorde dat wel tot de opdracht? De rechtbank oordeelt van niet. Van een groep vennootschappen, di...

10 januari 2024

Ondernemers moeten steeds meer rapporteren over duurzaamheid

Vanaf 2024 worden steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op mens, milieu en klimaat. Die verplichting volgt uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een EU-richtlijn waarin staat dat grote ondernem...

9 januari 2024

Aandeelhouders mogen in toekomst volledig digitale algemene vergaderingen houden

Besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en verenigingen van eigenaren, mogen opnieuw geheel digitaal vergaderen. Dit maakt vergaderen laagdrempelig en besluiten nemen makkelijker. Rechtspersonen mogen overigens ...

3 januari 2024

Balkon in appartement is niet altijd privé-eigendom

Als een bewoner van een appartement last krijgt van een lekkage, worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het balkon boven hem. De bovenbuurvrouw stelt dat haar balkon daardoor is beschadigd. Maar is zij wel de eigenaar van het balkon? Een v...

3 januari 2024

Op eigen initiatief gemaakte meeruren hoeven niet te worden uitbetaald

Een werknemer werkt op eigen initiatief structureel meer uren dan afgesproken. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst vordert zij uitbetaling van meeruren en verlofuren. De werknemer werkte bij een motorvoertuigenbedrijf op basis v...

3 januari 2024

Huurder mag niet zomaar beveiligingscamera’s aanbrengen

Mag een huurder van een woning van de woningbouwvereniging beveiligingscamera’s op de gevel bevestigen? Zonder toestemming mag dat zeker niet, oordelen de verhuurder en de voorzieningenrechter. Een huurder bevestigt vier beveiligings...

27 december 2023

Plafondbouwer mag aangenomen werk niet uitvoeren en eist vergoeding

Een plafondbouwer kan aangenomen werkzaamheden niet uitvoeren, omdat de aannemer ze door een ander laat uitvoeren. Hij eist van de aannemer daarom vergoeding van de gehele aanneemsom. Volgens de plafondbouwer is sprake van opzegging va...

27 december 2023

Ondernemingsraad moet advies kunnen uitbrengen bij reorganisatie

Als Spotify wereldwijd 17% van haar mensen ontslaat en 11% daarvan in Nederland, wordt de ondernemingsraad daarover niet gehoord. Die vindt dit echter een ‘adviesplichtig reorganisatiebesluit’. De Ondernemingskamer is het daarme...

22 december 2023

Werkgever had voor re-integratie eerst mediation moeten proberen

Een werkgever wil dat een werknemer meewerkt aan zijn re-integratie na ziekte door een arbeidsconflict en vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden als de man weigert. Volgens de rechtbank Limburg had de werkgever hem ...

22 december 2023

Ondanks ontbreken afwijzingsbrief van bank terecht beroep op financieringsvoorbehoud

Een koper van een woning kan alleen onder de koopovereenkomst uitkomen als hij met een afwijzingsbrief van een bank laat zien dat hij de hypotheek niet rond krijgt. Maar ook zonder die brief heeft de koper voldaan aan zijn inspanningsv...

21 december 2023

Curator kan eenmaal gesloten koopovereenkomst niet meer ontbinden bij beter bod

Kan een curator, die in een faillissement de woning van een failliet verklaarde man verkoopt, de koopovereenkomst ontbinden, als er later iemand komt met een beter bod? Dat is beter voor de boedelopbrengst, maar de curator heeft geen o...

15 december 2023

Onduidelijkheid over contractspartij bij financiering van vastgoed

In een onderneming is het niet altijd duidelijk of een vennoot namens zichzelf een overeenkomst aangaat of namens het hele bedrijf. Dat gebeurde ook bij deze VOF, waarbij een vennoot financiering zocht voor een project, maar waaraan bijna d...

15 december 2023

Werkgever kan bonusregeling niet eenzijdig aanpassen

Een werknemer wordt een mooie bonus in het vooruitzicht gesteld. Maar dan verandert de werkgever de bonusregeling, noodzakelijk vanwege een fusie. De kantonrechter moet beoordelen of dat zomaar kan. Een vrouw is in dienst bij een mobilitei...

13 december 2023

Rechter kan contractuele boete bij aankoop woning matigen

Wie bij de aankoop van een woning niet alle verplichtingen nakomt, loopt het risico op een contractuele boete van tien procent van de koopsom. De rechter kan die boete wel matigen, zoals in deze zaak gebeurde. Een echtpaar verkoopt een won...

5 december 2023

Pand gekraakt? Eigenaar kan ontruiming afdwingen bij civiele rechter en strafrechter

Als krakers een bedrijfsloods in bezit nemen, stapt de eigenaar naar de voorzieningenrechter. Omdat de krakers geen verweer voeren, is de situatie snel duidelijk: ze moeten eruit. Een man is eigenaar van de bedrijfsloods, die sinds anderha...

4 december 2023

Ondanks gebrek aan bewijs kan werknemer worden ontslagen voor grensoverschrijdend gedrag

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij een vrouw heeft lastiggevallen. Maar de aangifte van de vrouw wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Is het ontslag dan nog rechtsgeldig? Op weg naar huis parkeert een werknemer ...

1 december 2023

Twaalf honden veroorzaken onrechtmatige hinder in huurwoning

Twaalf honden houden in een sociale huurwoning, kan dat? Nu de huurder niet in staat is de overlast in toom te houden, moet hij de woning verlaten, oordeelt de kantonrechter. Een woningstichting verhuurt een eengezinswoning aan een huurder...

29 november 2023

Contact opnemen