NIEUWS

Bewaarovereenkomst is geëindigd: hond moet terug naar rechtmatige eigenaar

Een hondeneigenaar vraagt een stel om een week op zijn hond te passen. Dat willen zij wel, en het dier mag ook wat langer blijven. Maar als de man zijn hond terug wil, weigert het stel het dier af te geven. Eerst moet de man de door hen gem...

25 oktober 2023

Bestuurders van failliet geldtransportbedrijf niet aansprakelijk voor schade van klanten na overname 

Na het faillissement van een branchegenoot neemt een geldtransportbedrijf een deel van diens klanten over, waaronder een groothandel. Als ook dit geldtransportbedrijf failliet gaat, heeft deze klant niet alle bij haar opgehaalde contanten o...

25 oktober 2023

Ambtenaar steelt oud fietszadel: ontslag op staande voet

Voor ambtenaren gelden zware eisen aan hun integriteit. Het meenemen van een fietszadel uit het gemeentelijk milieudepot, waar fietsen staan die moeten worden afgevoerd, pakte voor deze ambtenaar bijzonder slecht uit. De ambtenaar kwam voo...

24 oktober 2023

Aannemer heeft waarschuwingsplicht voor problemen tijdens het werk

Ontdekt een aannemer dat bepaalde materialen niet de juiste afmetingen hebben of anderszins niet geschikt zijn? Dan moet hij dat aan de opdrachtgever melden. Deze aannemer verzaakte die wettelijke opdracht. Een aannemer verricht in opdrach...

24 oktober 2023

Concurrentiebeding kan geldigheid verliezen als het aanmerkelijk zwaarder gaat drukken

Een concurrentiebeding staat niet voor eeuwig vast. Als de functie van een werknemer wijzigt, kan het beding zijn geldigheid verliezen. Blijft het concurrentiebeding in stand, dan moeten de belangen van de werknemer en werkgever tegen elkaa...

24 oktober 2023

Rechtbank verleent politieke jongerenvereniging ontheffing om statuten te wijzigen

De jongerenvereniging van de Partij voor de Dieren wil haar statuten op meerdere punten wijzigen. Maar volgens die statuten kan de algemene vergadering dit alleen doen als dit met algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin ...

19 oktober 2023

Teruggestuurde producten komen niet aan bij verkoper: koper krijgt geen geld terug

Een man koopt bij een groot computerbedrijf twee spelcomputers voor in totaal € 1.000. Na ontvangst wil hij de koop ongedaan maken en maakt hij gebruik van zijn herroepingsrecht. Hij zegt de spelcomputers te hebben teruggestuurd n...

17 oktober 2023

Aannemer krijgt geen redelijke kans tot herstel van gebreken: opdrachtgever moet betalen

Een aannemer moet goed en deugdelijk werk afleveren. Doet hij dat niet, dan is in beginsel sprake van een tekortkoming waarvoor hij aansprakelijk is. Is daarvan sprake, dan geldt dat bij gebreken na de oplevering waarvoor de aannemer aanspr...

16 oktober 2023

Wetsvoorstel om werken met zelfstandigen en werknemers te verduidelijken

In de praktijk is niet altijd duidelijk of iemand in dienst is bij een bedrijf of er als zelfstandige werk verricht. Het demissionaire kabinet wil dat dit onderscheid duidelijker wordt. Daarom komt het demissionaire ministerie van Sociale Z...

16 oktober 2023

Gefingeerd dienstverband: niet verzekerd voor de Ziektewet

Als arbeid niet persoonlijk wordt verricht, is er geen sprake van een dienstbetrekking en is de ‘werknemer’ niet verzekerd voor de Ziektewet. Toen het UWV erachter kwam dat een vrouw fraudeerde, moest ze alle ontvangen...

12 oktober 2023

Ook kort werkverzuim kan leiden tot ontslag op staande voet

Twee keer was een werknemer twee dagen afwezig en steeds zonder toestemming. In dat geval is ontslag op staande voet gerechtvaardigd. Een man heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar. Enkele maanden na indiensttreding is hij t...

11 oktober 2023

Huis is opgeleverd als opdrachtgever dit aanvaardt

Bij de bouw van vastgoed wordt doorgaans afgesproken wanneer het klaar moet zijn en welke boete geldt als er te laat wordt opgeleverd. Maar wanneer is precies sprake van ‘oplevering’? De rechtbank Rotterdam geeft ...

10 oktober 2023

Ontslag wegens betrokkenheid bij roofoverval, ook al is werknemer niet vervolgd

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij betrokken zou zijn bij een roofoverval op de boekhouder van het bedrijf waar hij werkt. Hij wordt daarvoor echter niet vervolgd. Mag hij dan wel worden ontslagen, nu iemand onschuldig ...

10 oktober 2023

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over bestuurdersaansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden rechtspersoon

Als een rechtspersoon bepaalde belastingschulden niet kan betalen, moet hij dit doorgeven aan de Belastingdienst. Doet hij dat niet of te laat, dan kan de bestuurder voor deze schulden persoonlijk aansprakelijk zijn. De Hoge Raad vraagt zic...

9 oktober 2023

Verzoek van bestuurder om andere bestuurder te ontslaan wordt afgewezen

Tussen twee bestuurders van een voor de overheid werkende stichting ontstaat een conflict. Een van de twee wordt ontslagen, waarna de ander verder gaat met een nieuw bestuur. De ontslagen bestuurder wil dat ook hij de zak krijgt, en stapt d...

9 oktober 2023

Geen afspraken over autoreparatie? Factuur hoeft niet te worden betaald

Wie zijn auto alleen voor een diagnose naar de garage brengt, hoeft niet de factuur te betalen als er ook reparaties zijn uitgevoerd. De garage moet dan maar bewijzen dat de klant wél een reparatie wenste. Dat ontdekte een...

4 oktober 2023

Afspraken in appjes kunnen ook rechtsgeldig zijn

Vaak worden, buiten een officiële overeenkomst om, aanvullende afspraken gemaakt in mails of WhatsAppjes. De vraag is of die ook steeds moeten worden nagekomen. Afspraken over de klachttermijn gelden niet als die gaan over de hoogte va...

4 oktober 2023

Zet niet te snel een recherchebureau in om zieke werknemer te observeren

Als een werkgever het niet vertrouwt wanneer een medewerker zich ziek meldt, kan niet zomaar een recherchebureau worden ingeschakeld. Als daarvoor geen heel goede reden is, kan dit de werkgever duur komen te staan. Dat merkte een bedrijf d...

27 september 2023

Kabinet gaat dividendstrippen aanpakken

Aan dividendstrippen moet een einde komen, vindt het kabinet. Het is een vorm van belastingontwijking (of fraude) die de schatkist de afgelopen jaren miljarden euro’s heeft gekost. Wie aandelen heeft in een beursgenoteerde onder...

27 september 2023

Verkoper moet koper wijzen op zijn ontbindingsrecht

Bij een consumentenverkoopovereenkomst, ook via internet, moet de verkoper een koper wijzen op diens ontbindingsrecht. Deze verkoper deed dat niet, waardoor de termijn voor ontbinding wettelijk werd verlengd naar één jaar. Ee...

20 september 2023

Werkgever mag alleen bij uitzondering transitievergoeding weigeren

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Alleen in uitzonderlijke situaties krijgt hij die vergoeding niet. In deze zaak was het de vraag of het weigeren van een passend...

18 september 2023

Ontbonden vennootschap kan herleven

Een vennootschap die is ontbonden bestaat feitelijk niet meer. Wat als een oud-bestuurder ontdekt dat hij toch nog een rechtshandeling moet verrichten? De rechtbank kan de vennootschap dan tijdelijk doen herleven. Een man vraagt de re...

14 september 2023

Wet gaat boven bepalingen in statuten van vennootschap over aandelenverkoop

Een schuldeiser legt beslag op aandelen van een vennootschap en wil deze verkopen. De statuten staan dit echter niet toe, de wet wel. Welke regeling krijgt voorrang? Twee besloten vennootschappen (bv's) die een financieel conflict...

14 september 2023

Boeddhabeeld valt van schap op hoofd van klant, winkel niet aansprakelijk

Als een klant in een winkel een Boeddhabeeld van het bovenste schap wil pakken, laat hij dit vallen – op het hoofd van een klant, die net iets bekijkt in het onderste schap. Het slachtoffer stelt de winkel aansprakelijk. Een klant be...

14 september 2023

Geen arbeidsovereenkomst? Ook dan kan werkgever aansprakelijk zijn voor schade van medewerker

Als een pizzakoerier tijdens de bezorging schade lijdt door een eenzijdig auto-ongeluk, wijst de pizzeria alle aansprakelijkheid af: er was geen arbeidsovereenkomst. Toch oordeelt het gerechtshof dat deze werkgever de schade moet ...

11 september 2023

Forse boete als koop van woning te laat wordt ontbonden

Wie een huis koopt en de koopovereenkomst ontbindt na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd, moet doorgaans een boete betalen van 10 procent van de koopsom. Deze koper probeerde daar onderuit te komen, maar tevergeefs. Een man ...

6 september 2023

Is het uitgevoerde werk een reparatie of nieuwe opdracht voor herstel?

Een bedrijf voert meerdere keren werkzaamheden uit aan hogedrukreinigers van een ander bedrijf en klust daarbij ook aan een kraan. De opdrachtgever betaalt slechts een deel van het daarvoor gefactureerde bedrag. Volgens hem ziet het werk vo...

6 september 2023

Aandeelhoudersovereenkomst regelt rechten en plichten van aandeelhouders

Aandeelhouders doen er goed aan hun rechten en verplichtingen te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Maar dat betekent niet dat daarover nooit conflicten kunnen ontstaan. Twee besloten vennootschappen (bv's) richten een and...

6 september 2023

Koper mocht aankoop winkelpand niet afblazen vanwege onderhuursituatie

Een handelaar in beleggingspanden koopt twee winkelpanden van een man die ook in beleggingspanden handelt. Ze maken daarnaast afspraken over een derde pand, dat wordt onderverhuurd, maar dan ontstaat er een conflict. Want is ook d...

2 september 2023

Werkgever had bij ontslag rekening moeten houden met persoonlijke omstandigheden werknemer 

Ook als er een dringende reden is voor een ontslag op staande voet en dit ontslag is onverwijld gegeven, dan kan de kantonrechter alsnog een streep zetten door dat ontslag: als de werkgever onvoldoende rekening heeft gehouden met de persoon...

2 september 2023

Contact opnemen