NIEUWS

Huis is opgeleverd als opdrachtgever dit aanvaardt

Bij de bouw van vastgoed wordt doorgaans afgesproken wanneer het klaar moet zijn en welke boete geldt als er te laat wordt opgeleverd. Maar wanneer is precies sprake van ‘oplevering’? De rechtbank Rotterdam geeft ...

10 oktober 2023

Ontslag wegens betrokkenheid bij roofoverval, ook al is werknemer niet vervolgd

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij betrokken zou zijn bij een roofoverval op de boekhouder van het bedrijf waar hij werkt. Hij wordt daarvoor echter niet vervolgd. Mag hij dan wel worden ontslagen, nu iemand onschuldig ...

10 oktober 2023

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over bestuurdersaansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden rechtspersoon

Als een rechtspersoon bepaalde belastingschulden niet kan betalen, moet hij dit doorgeven aan de Belastingdienst. Doet hij dat niet of te laat, dan kan de bestuurder voor deze schulden persoonlijk aansprakelijk zijn. De Hoge Raad vraagt zic...

9 oktober 2023

Verzoek van bestuurder om andere bestuurder te ontslaan wordt afgewezen

Tussen twee bestuurders van een voor de overheid werkende stichting ontstaat een conflict. Een van de twee wordt ontslagen, waarna de ander verder gaat met een nieuw bestuur. De ontslagen bestuurder wil dat ook hij de zak krijgt, en stapt d...

9 oktober 2023

Geen afspraken over autoreparatie? Factuur hoeft niet te worden betaald

Wie zijn auto alleen voor een diagnose naar de garage brengt, hoeft niet de factuur te betalen als er ook reparaties zijn uitgevoerd. De garage moet dan maar bewijzen dat de klant wél een reparatie wenste. Dat ontdekte een...

4 oktober 2023

Afspraken in appjes kunnen ook rechtsgeldig zijn

Vaak worden, buiten een officiële overeenkomst om, aanvullende afspraken gemaakt in mails of WhatsAppjes. De vraag is of die ook steeds moeten worden nagekomen. Afspraken over de klachttermijn gelden niet als die gaan over de hoogte va...

4 oktober 2023

Zet niet te snel een recherchebureau in om zieke werknemer te observeren

Als een werkgever het niet vertrouwt wanneer een medewerker zich ziek meldt, kan niet zomaar een recherchebureau worden ingeschakeld. Als daarvoor geen heel goede reden is, kan dit de werkgever duur komen te staan. Dat merkte een bedrijf d...

27 september 2023

Kabinet gaat dividendstrippen aanpakken

Aan dividendstrippen moet een einde komen, vindt het kabinet. Het is een vorm van belastingontwijking (of fraude) die de schatkist de afgelopen jaren miljarden euro’s heeft gekost. Wie aandelen heeft in een beursgenoteerde onder...

27 september 2023

Verkoper moet koper wijzen op zijn ontbindingsrecht

Bij een consumentenverkoopovereenkomst, ook via internet, moet de verkoper een koper wijzen op diens ontbindingsrecht. Deze verkoper deed dat niet, waardoor de termijn voor ontbinding wettelijk werd verlengd naar één jaar. Ee...

20 september 2023

Werkgever mag alleen bij uitzondering transitievergoeding weigeren

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Alleen in uitzonderlijke situaties krijgt hij die vergoeding niet. In deze zaak was het de vraag of het weigeren van een passend...

18 september 2023

Ontbonden vennootschap kan herleven

Een vennootschap die is ontbonden bestaat feitelijk niet meer. Wat als een oud-bestuurder ontdekt dat hij toch nog een rechtshandeling moet verrichten? De rechtbank kan de vennootschap dan tijdelijk doen herleven. Een man vraagt de re...

14 september 2023

Wet gaat boven bepalingen in statuten van vennootschap over aandelenverkoop

Een schuldeiser legt beslag op aandelen van een vennootschap en wil deze verkopen. De statuten staan dit echter niet toe, de wet wel. Welke regeling krijgt voorrang? Twee besloten vennootschappen (bv's) die een financieel conflict...

14 september 2023

Boeddhabeeld valt van schap op hoofd van klant, winkel niet aansprakelijk

Als een klant in een winkel een Boeddhabeeld van het bovenste schap wil pakken, laat hij dit vallen – op het hoofd van een klant, die net iets bekijkt in het onderste schap. Het slachtoffer stelt de winkel aansprakelijk. Een klant be...

14 september 2023

Geen arbeidsovereenkomst? Ook dan kan werkgever aansprakelijk zijn voor schade van medewerker

Als een pizzakoerier tijdens de bezorging schade lijdt door een eenzijdig auto-ongeluk, wijst de pizzeria alle aansprakelijkheid af: er was geen arbeidsovereenkomst. Toch oordeelt het gerechtshof dat deze werkgever de schade moet ...

11 september 2023

Forse boete als koop van woning te laat wordt ontbonden

Wie een huis koopt en de koopovereenkomst ontbindt na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd, moet doorgaans een boete betalen van 10 procent van de koopsom. Deze koper probeerde daar onderuit te komen, maar tevergeefs. Een man ...

6 september 2023

Is het uitgevoerde werk een reparatie of nieuwe opdracht voor herstel?

Een bedrijf voert meerdere keren werkzaamheden uit aan hogedrukreinigers van een ander bedrijf en klust daarbij ook aan een kraan. De opdrachtgever betaalt slechts een deel van het daarvoor gefactureerde bedrag. Volgens hem ziet het werk vo...

6 september 2023

Aandeelhoudersovereenkomst regelt rechten en plichten van aandeelhouders

Aandeelhouders doen er goed aan hun rechten en verplichtingen te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Maar dat betekent niet dat daarover nooit conflicten kunnen ontstaan. Twee besloten vennootschappen (bv's) richten een and...

6 september 2023

Koper mocht aankoop winkelpand niet afblazen vanwege onderhuursituatie

Een handelaar in beleggingspanden koopt twee winkelpanden van een man die ook in beleggingspanden handelt. Ze maken daarnaast afspraken over een derde pand, dat wordt onderverhuurd, maar dan ontstaat er een conflict. Want is ook d...

2 september 2023

Werkgever had bij ontslag rekening moeten houden met persoonlijke omstandigheden werknemer 

Ook als er een dringende reden is voor een ontslag op staande voet en dit ontslag is onverwijld gegeven, dan kan de kantonrechter alsnog een streep zetten door dat ontslag: als de werkgever onvoldoende rekening heeft gehouden met de persoon...

2 september 2023

Man procedeert tegen uitkomst sportweddenschap en moet fors in de buidel tasten

Een man doet mee met een sportweddenschap van een kansspelaanbieder. Die heeft hij gewonnen, vindt hij zelf, maar de organisator en de rechtbank zien dat anders. In plaats van het winstbedrag incasseren moet de deelnemer zelf een fiks bedra...

2 september 2023

Onderhuurder krijgt schade vergoed als hoofdhuurder pand moet verlaten

Wat gebeurt er als een huurder van een winkelruimte het pand moet ontruimen, terwijl hij dat heeft onderverhuurd aan een ander? Die onderhuurder moet ook vertrekken, terwijl hem niets kan worden verweten. Wie betaalt dan zijn schade? In de...

1 september 2023

'Verrassingskelder' onder garage maakt woonhuis niet ‘non-conform’

Kan een koper van een woonhuis nog onder de koopovereenkomst uit als hij vóór de levering iets aan het huis ontdekt wat hem niet bevalt? Er mag niet te snel worden aangenomen dat een woonhuis ‘non-conform’ is, aldu...

29 augustus 2023

Ook in e-mail kan arbeidsovereenkomst worden ontbonden

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Maar wat is ‘schriftelijk’? Ook een vaststellingsovereenkomst per e-mail kan rechtsgeldig zijn. Dit kwam aan de orde bij het ont...

28 augustus 2023

Geen vertrouwen meer in samenwerking is geen reden voor ontbinding aanneemovereenkomst

Een bouwproject is doorgaans gestoeld op het vertrouwen dat tussen partijen bestaat. Als een aannemer geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking, kan hij dan de overeenkomst ontbinden? Een echtpaar komt met een aannemer overeen dat hij ...

28 augustus 2023

Jaarrekening geeft niet het vereiste inzicht, gebreken moeten worden hersteld

Een jaarrekening moet volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel mogelijk is over het vermogen, het resultaat en, voor zover de aard van de ...

28 augustus 2023

Overeenkomst hoeft niet altijd te worden ‘uitgelegd’, letterlijke tekst kan voldoende zijn

Het is vaak een hele toer te bepalen wat nu precies in een overeenkomst staat, omdat niet alleen wordt gekeken naar de letterlijke tekst maar ook naar wat contractspartijen hadden bedoeld. In deze zaak besloot een echtpaar, dat afsprak...

28 augustus 2023

Lekkende serre? Bouwbedrijf kan niet worden verplicht deze af te breken

Als een bedrijf een serre plaatst die maar blijft lekken, kan de overeenkomst worden ontbonden. Het bedrijf kan echter niet worden verplicht de serre af te breken. Dat moet de eigenaar zelf doen, maar de kosten daarvoor moet het bedrijf wel...

25 augustus 2023

Werkgever had telefoontje van werknemer als ziekmelding moeten aanmerken

Na een val op het werk belt een werknemer de volgende dag zijn baas om te zeggen dat hij eerst naar de huisarts gaat voor zijn pijnklachten. Daarna verschijnt hij niet op het werk. Werkweigering, vindt de werkgever, en reden voor ontsl...

22 augustus 2023

Reservering voor pakketreis is nog geen boeking voor een vlucht

Wie een pakketreis reserveert, met daarin een vlucht, kan er niet zo maar van uitgaan dat daarmee die vlucht ook daadwerkelijk is geboekt. Dat ontdekten deze passagiers, toen ze ‘hun’ vliegtuig naar Ibiza wilden nemen. Twee pas...

22 augustus 2023

Franchiseovereenkomst kan eindigen met wederzijdse goedkeuring

Een overeenkomst kan worden opgezegd, ook tussentijds, als beide contractspartijen daarmee instemmen. Ook al worden zij het nadien niet eens over de precieze voorwaarden van de beëindiging. Zo’n kwestie kwam aan de orde toen een...

22 augustus 2023

Contact opnemen