NIEUWS

Koper hoeft na annulering aankoop niet altijd annuleringskosten te betalen

Met de vakantie voor de deur trekken veel Nederlanders er weer met de caravan op uit. Niet elke aankoop van zo'n caravan verloopt even soepel, zo blijkt uit deze zaak waarin de caravankoper de aankoop wilde annuleren. Mag...

16 juli 2023

Vennoot moet geld terugstorten na beëindiging vof-activiteiten

Als een van de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) niet verder wil met de activiteiten van die vof en een eigen bedrijf wil starten, kan een conflict ontstaan. Dat blijkt uit een rechtszaak bij de rechtbank Midden-Nederland...

12 juli 2023

Franchiseovereenkomst mag worden ontbonden

Het loopt niet altijd lekker tussen franchisegevers en franchisenemers. In de keukenbranche liep het tussen hen helemaal mis, en werd de franchiseovereenkomst ontbonden. Op grond van een franchiseovereenkomst exploiteert een...

11 juli 2023

Ook bij onzorgvuldig onderzoek kan ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn

Of bij een gegeven ontslag op staande voet sprake is van de wettelijk vereiste dringende reden, moet een integrale weging van de omstandigheden van het geval worden gemaakt. Het enkele feit dat de werkgever geen zorgvuldig onderzoek liet do...

10 juli 2023

WOZ-waarde is van invloed op hoogte van huursom

Het loont de moeite om een hoge huurprijs aan te vechten bij de kantonrechter. Die let echter ook op de WOZ-waarde van de huurwoning, een eventuele renovatie en het energielabel. Deze huurder zag zijn huurprijs bijna gehalveerd. Een man hu...

7 juli 2023

Onbehoorlijk bestuur, en niet corona, leidde tot faillissement

Een bestuurder rommelde behoorlijk aan in zijn bedrijf. Toen dit failliet ging, werd hij aansprakelijkheid gehouden voor het boedeltekort. Zijn excuus, ‘het lag aan de coronacrisis’, gaat niet op. Een man is bestuurde...

5 juli 2023

Overtreding rookverbod? Geen ontslag op staande voet, wel ‘gewoon’ ontslag

Een werknemer komt regelmatig te laat. Als hij ook nog eens het rookverbod overtreedt, wordt hij op staande voet ontslagen. Dat was onterecht, vinden de kantonrechter en het gerechtshof. Een werknemer krijgt een officiële waarschuwing...

5 juli 2023

Nieuwe uitleg bewijsvermoeden is gunstig voor verhuurders

In een huurhuis ontstaat waterschade. Op grond van het ‘bewijsvermoeden’ kan de verhuurder de huurder aanspreken op schadevergoeding. De Hoge Raad heeft nu verduidelijkt wat onder dit bewijsvermoeden moet worden verstaan. ...

5 juli 2023

Niet eerlijk zijn tegen rechter kan heel duur uitvallen

In de wet is de waarheidsplicht opgenomen: in een procedure bij de rechtbank moeten procespartijen de rechter volledig en naar waarheid informeren. Doen ze dat niet, dan kan de rechtbank een financiële sanctie opleggen. Twee mann...

5 juli 2023

Parkingservice mocht aansprakelijkheid niet uitsluiten en moet schade vergoeden

Een bedrijf biedt een man niet de beloofde ‘valet parking service’. Zijn auto blijkt na zijn vakantie verdwenen en dus niet op de afgesproken tijd klaar te staan. Dat heet ‘wanprestatie’. Het beroep van het...

4 juli 2023

Geen afspraken over inbreng of winstdeling: zonnestudio is geen vof maar eenmanszaak

Een stel runt samen een zonnestudio. Als de man en de vrouw uit elkaar gaan, krijgen ze ruzie over de juridische vorm van het bedrijf, en over wie dit mag voortzetten. Is het een eenmanszaak, zoals de vrouw stelt, of, zoals de man meen...

4 juli 2023

Relatie is gestrand: wie krijgt de hond?

Het komt regelmatig voor: een stel koopt samen een hond en gaat daarna uit elkaar. Wat gebeurt er dan met het dier? Een omgangsregeling kan een oplossing bieden, maar ook dan kan een conflict ontstaan, zo blijkt uit een zaak bij de rechtban...

2 juli 2023

Verhuurder als opstalbezitter aansprakelijk voor val van trap van cv-monteur

Een monteur valt tijdens zijn werk van de trap in een huurhuis, waarvan een woonbedrijf opstalbezitter is. Hij stelt het bedrijf aansprakelijk voor de door hem geleden schade. Volgens het woonbedrijf is nog onduidelijk hoe de valpartij heef...

2 juli 2023

ECLI:NL:HR:2023:1008

Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Heeft werkgever voldaan aan mededelingseis (art. 7:677 lid 1 BW)? Betekenis van deugdelijk onderzoek naar gedragingen van werknemer.
30 juni 2023

Medewerker ongegrond op non-actief stellen is geen goed werkgeverschap

Mag een werkgever die de interne organisatiestructuur van zijn bedrijf wijzigt, een directielid op non-actief stellen omdat zijn functie is komen te vervallen? De hoogste baas moet zich wel als een ‘goed werkgever’ gedragen. Ee...

29 juni 2023

ECLI:NL:CRVB:2023:1229

Beëindiging WGA-loonaanvullingsuitkering. Met de rechtbank wordt het medisch onderzoek door de verzekeringsartsen (bezwaar en beroep) van het Uwv zorgvuldig geacht. Het rapport van de deskundige geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en ...

28 juni 2023

ECLI:NL:CRVB:2023:1101

Deze uitspraak gaat over de vraag of betrokkenen, die in Nederland werken als zelfstandig ondernemer en in België wonen, recht hebben op een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo 1. Deze uitkering was bedoeld voor zelfstandig...

27 juni 2023

Duidelijkheid over begrip ‘vakantie’ en loon over vakantiedagen

Voor veel mensen staat de vakantie bijna voor de deur. Volgens de wet hebben werknemers recht op volledig loon over hun vakantie. Maar wat wordt er juridisch gezien precies verstaan onder ‘vakantie’? Over die vraag heeft de Hoge...

25 juni 2023

Tien minuten voor de dienst aanwezig zijn? Die tijd moet ook worden betaald

Een werknemer moet steeds tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig zijn. Dat is volgens hem betaalde werktijd, maar zijn werkgever geeft hem hiervoor geen loon. Een medewerker van een callcenter begint dagelijks om 9.00 ...

20 juni 2023

Groothandel is ‘dienstverrichter’ in de zin van de Dienstenrichtlijn

In een zaak over een conflict over de betaling van facturen moest de Hoge Raad zich over de vraag buigen of een groothandel als ‘dienstverrichter’ in de zin van de zogenoemde Dienstenrichtlijn moet worden aangemerkt. Dat is van ...

20 juni 2023

Vrouw huurt huis langer dan man en mag er na scheiding daarom blijven wonen

Als een stel uit elkaar gaat, komt de vraag op wie van beiden in de huurwoning mag blijven. Geen van hen heeft het financieel duidelijk beter dan de ander. Ook is er geen ander doorslaggevend belang waardoor in een bodemprocedure te verwach...

20 juni 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:8796

Werknemer verzoekt primair om een billijke vergoeding, omdat de opzegging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en subsidiair om een schadevergoeding ex artikel 7:611 BW. Werkg...

15 juni 2023

Huurder die verbeteringen aanbrengt in huurpand krijgt kosten niet altijd vergoed

Het komt vaak voor dat een huurder het huurpand verbouwt en vertimmert. Als de huurovereenkomst wordt ontbonden, wil hij die investeringen terugkrijgen van de verhuurder. Moet die de beurs trekken? Dat kwam aan de orde bij een beslote...

14 juni 2023

Ontslagen bestuurder krijgt zeer hoge ontslagvergoeding

Een bestuurder werkt ruim 20 jaar bij een vennootschap. En naar tevredenheid: zijn werkgever wil hem voor nog eens vijf jaar in dienst houden. Maar dan komen er klachten over de bestuurder. Als hij wordt ontslagen, krijgt hij een ...

13 juni 2023

‘Politiek ontslag’ tijdens proeftijd vernietigd wegens strijd met opzegverbod

Een man zwijgt en liegt tijdens zijn sollicitatie over zijn werk voor een politieke partij. Als zijn nieuwe werkgever daarachter komt, wordt hij al ontslagen voordat hij met zijn baan begint. De werkgever beroept zich daarbij op de in de ar...

12 juni 2023

Wervingsbureau krijgt vergoeding, ook al wordt voorgestelde kandidaat snel ontslagen

Een groothandel schakelt een wervings- en selectiebureau in om een geschikte salesmanager te vinden. Lukt dat, dan krijgt het bureau een wervingsvergoeding. Maar de salesmanager wordt al na drie maanden ontslagen. Moet die vergoeding dan we...

7 juni 2023

‘Treintje rijden’ uit parkeergarage is dure grap

Bij het verlaten van een parkeergarage snel onder de slagboom doorrijden, direct achter een voorganger aan? Dat heet ‘treintje rijden’. De boete die de rechter daarvoor kan opleggen is hoog. Een man rijdt een parkeergarage binn...

7 juni 2023

Woningcorporatie mocht huurder vanwege strijd met rangorde niet passeren

Een man krijgt door een woningcorporatie een woning aangeboden, maar komt hiervoor op basis van zijn inkomen alsnog niet in aanmerking. De corporatie reageert niet op zijn bezwaren en gaat met anderen in zee. Door in strijd met de...

5 juni 2023

Eigen bedrijf oprichten onder werktijd is niet onrechtmatig, maar wel schade vergoeden

Twee werknemers richten onder werktijd een eigen bedrijf op. Nadat gesprekken met hun werkgever over een samenwerking op niets zijn uitgelopen, stappen ze op. Hebben ze met de oprichting onrechtmatig gehandeld, zoals hun oud-werkgever ...

2 juni 2023

Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten eindigt niet na omzetting vof naar bv

Een ex-vennoot van een ontbonden vennootschap onder firma (vof) stelt niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor het terugbetalen van een door de bank verstrekte financiering. De vof is immers ingebracht in een besloten vennootschap (bv), w...

31 mei 2023

Contact opnemen