NIEUWS

Onderhandelingen mogen worden afgebroken bij onvoorziene omstandigheden

Een man wil een stuk grond van de gemeente kopen om er een bedrijfsgebouw op te zetten. Tijdens de onderhandelingen ontdekt de gemeente dat er onder dit perceel een breuklijn loopt. Mocht de gemeente de vergevorderde onderhandelin...

30 mei 2023

Consumentenbond hoeft artikel over ‘misleidende’ reisaanbiedingen niet te rectificeren

Prijzen waarmee reisorganisaties op websites adverteren kloppen niet altijd. Vaak komen er allerlei ‘verborgen’ kosten bij. De Consumentenbond publiceerde artikelen over deze ‘misleidende’ praktijken, waarna rei...

26 mei 2023

Geen huisrecht op onbebouwd terrein: ontruiming toegewezen

Een groep mensen kraakt een onbebouwd terrein, waarna de eigenaar in een kort geding ontruiming eist. De krakers betwisten echter dat zij er onrechtmatig verblijven en beroepen zich daarbij op het huisrecht. De voorzieningenrechter is ...

25 mei 2023

Loonbeslag werkt alleen als salaris hoog genoeg is

Een ondernemer wordt geconfronteerd met een loonbeslag. Het salaris van een werknemer met schulden moet worden betaald aan de schuldeiser. Maar het salaris is lager dan de beslagvrije voet. Wat nu? Een bedrijf heeft een vordering van &eur...

24 mei 2023

ECLI:NL:GHDHA:2023:1182

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW, 2:9 BW en 6:162 BW. Schending boekhoudplicht? Bewijsvermoeden ex artikel 2:248 lid 2 BW. Andere oorzaken van faillissement. Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur.
24 mei 2023

Commissaris niet rechtsgeldig benoemd, dus niet aansprakelijk voor boedeltekort

In een faillissement houdt de curator de commissaris aansprakelijk voor het boedeltekort. De commissaris stelt dat hij niet rechtsgeldig is benoemd. Of dat laatste waar is, moet de rechtbank uitzoeken. Een zorgorganisatie heeft é&ea...

23 mei 2023

Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 jul...

23 mei 2023

Bouwwerk te laat opgeleverd? Boete betalen

In bouwcontracten staat vaak dat de aannemer een boete moet betalen aan de opdrachtgever als het bouwwerk te laat wordt opgeleverd. Dat kan tot onenigheid leiden, omdat de boetes fors kunnen oplopen. Dat gebeurde ook in deze situatie. Een ...

23 mei 2023

Geen vervangende machtiging voor aanbouw op dakterras

Een bewoner van een appartementencomplex vindt dat de Vereniging van Eigenaars zonder redelijke grond toestemming heeft geweigerd voor zijn plannen voor een aanbouw op zijn dakterras. Hij vraagt de kantonrechter daarom om een vervangende ma...

23 mei 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:6870

Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. 2:248 BW / 2:9 BW / 6:162 BW. Schending publicatieplicht en boekhoudplicht. Aangesproken bestuurder heeft bewijsvermoeden artikel 2:248 lid 2 BW ontzenuwd. Curator wordt toelaten tot bewijslevering.
17 mei 2023

Asielzoekersgezin mocht woning weigeren: ontruiming afgewezen 

Een asielzoekersgezin krijgt via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een woning aangeboden. De familie accepteert die niet: het is te ver van een ziekenhuis waar een van de kinderen wordt behandeld. Als het gezin het asielzoekersc...

16 mei 2023

Bij voorbaat dwangsom opleggen bij schending geheimhoudingsbeding mag niet

Kan een werknemer die bij een ander bedrijf gaat werken, bij voorbaat worden geconfronteerd met dwangsommen als hij het geheimhoudingsbeding schendt? De rechtbank vond van wel, maar in hoger beroep kijkt het gerechtshof daar anders tegenaan...

16 mei 2023

Werkgever kan op voorhand aan aanzegverplichting voldoen

Een dag nadat haar arbeidscontract voor bepaalde tijd afliep hoort een werknemer dat dit niet wordt verlengd. Dat is volgens haar te laat, en daarom eist ze een zogenoemde aanzegvergoeding. De kantonrechter wijst dit af. Een vrouw treedt a...

15 mei 2023

Bestuurdersaansprakelijkheid kan worden gematigd, maar met mate

Als een bestuurder zijn taak onzorgvuldig heeft vervuld waardoor zijn bedrijf failliet gaat, zal hij het tekort in de boedel uit eigen zak moeten betalen. De rechter kan dat bedrag wel matigen. Maar daar zitten weer grenzen aan, oordee...

15 mei 2023

Minderjarigen kunnen ook ondernemen, maar alleen met ‘handlichting’

Kunnen minderjarigen een eigen bedrijf beginnen? Wel als ze 16 of 17 zijn. Ze hebben dan wel 'handlichting' van de kantonrechter nodig. Een jongeman wil gaan ondernemen. Hij wil zelfstandig een bedrijf beginnen waarmee hij goe...

11 mei 2023

Geen sprake van vertegenwoordiging: koper kan herstelkosten verhalen op aannemer

Als zijn nieuw aangelegde vloerverwarming niet blijkt te werken, wil de koper dat dit wordt hersteld. Maar degene met wie hij meent een overeenkomst te hebben gesloten zegt dat hij niet bij hem maar bij een ander moet zijn. Zelf zou hij all...

10 mei 2023

Koopoptieovereenkomst brengt verkoper in de problemen

Een huurder van een bedrijfspand sluit met de verhuurder een koopoptieovereenkomst om later eigenaar te kunnen worden. Maar de verhuurder verkoopt het pand aan een derde. De huurder kan zijn optie niet meer inroepen. Drie vennootschap...

10 mei 2023

ECLI:NL:RBZWB:2023:4439

Partijen hebben een arbeidsovereenkomst gesloten. Verzoeker beschikte echter niet tijdig over een werkvergunning. Verweerder voert aan dat partijen mondeling hebben afgesproken dat zij om die reden geen uitvoering hebben gegeven aan de arbe...

9 mei 2023

Ongepaste speech op bedrijfsfeest: ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werknemer houdt op een bedrijfsfeest een toespraak die de directie allesbehalve gepast vindt. De man vecht het ontslag op staande voet dat daarop volgt met succes aan. Maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden vanwege verstoorde a...

4 mei 2023

Privépersoon werkt met ander bedrijf voor concurrent: schade vergoeden

Een privépersoon met een vennootschap verricht voor een bedrijf werk op basis van een overeenkomst die alleen door deze vennootschap is ondertekend. Is hij zelf gebonden aan die overeenkomst? Nee, zegt de rechtbank, maar door met een...

3 mei 2023

Vlucht geannuleerd? Restitutie ticketprijs is geen persoonlijk recht

Kan een ouder het geld van de tickets van de kinderen terugvorderen, als de vlucht is geannuleerd? Volgens de luchtvaartmaatschappij kan dat niet, want restitutie is een persoonlijk recht. Wat beslist de kantonrechter? Een moeder...

3 mei 2023

Aan ontslag bestuurder moet een formeel ontslagverzoek ten grondslag liggen

Een Vereniging van Eigenaars (VvE), die een appartementencomplex beheert, heeft ook een bestuur. In deze zaak was onduidelijk wie de bestuurder moet ontslaan en hoe dit moet gebeuren. Het appartementencomplex is verdeeld in 32 apparte...

26 april 2023

Huurders maken terecht aanspraak op terugbetaling waarborgsom

Twee huurders zeggen hun huur per september op, maar moeten noodgedwongen al een maand eerder hun gehuurde kamer verlaten. Hun maandhuur over augustus krijgen ze van de verhuurder terug, maar de waarborgsom niet. De kantonrechter ...

26 april 2023

Onduidelijk of paard bij aankoop al gebreken vertoonde

Een vrouw koopt een paard. Veel plezier heeft zij er niet van: een half jaar na de aankoop wordt het dier ‘wegens gebreken’ geëuthanaseerd. Via de kantonrechter probeert de vrouw haar geld terug te krijgen. De vrouw stelt ...

26 april 2023

Vergelijkende reclame mag, mits niet misleidend

Mag een bedrijf in een flyer schrijven dat het beter of goedkoper is dan een ander bedrijf? Wel als deze informatie objectief correct is. Anders kan sprake zijn van misleidende reclame. In een gemeente zijn twee bedrijven actief die v...

25 april 2023

Loonstop voor weigerachtige zieke werknemer is niet terecht

De bedrijfsarts adviseert dat een zieke werknemer regelmatig koffie moet drinken met haar baas. Zo houdt ze aansluiting. Het tijdstip dat de werkgever voorstelt, komt haar niet goed uit. Als ze niet naar het koffiemoment gaat, zet de werkge...

20 april 2023

ECLI:NL:RBNHO:2023:5993

Vrijwaring. Bestuurdersaansprakelijkheid voor aangaan overeenkomst met garantie afwezigheid asbestverontreiniging. Aansprakelijk voor schikking saneringskosten? Wel risico's genomen, maar geen sprake van ernstig verwijt, geen onbehoorlijke ...

20 april 2023

Vergunning voor kamerverhuur is vaak persoonsgebonden

Een pand mag worden gebruikt voor kamerverhuur. Maar die vergunning kan niet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Die gaat daar wel vanuit, maar wordt geconfronteerd met illegale verhuur. Hij eist een schadevergoeding van d...

19 april 2023

Overstap gemist op luchthaven: dan krijg je niet altijd een vergoeding

Vier passagiers moeten op hun vlucht overstappen in Parijs. Daar missen ze het vliegtuig naar hun eindbestemming. Volgens hen hadden ze die vlucht vanwege te weinig overstaptijd nooit kunnen halen. Krijgen ze gelijk bij de rechter? Vier pa...

19 april 2023

Structureel te weinig huur voor bedrijfsruimte betaald? Dan volgt ontruiming

Een huurder van een restaurant betaalt gedurende lange tijd niet de volledige huurprijs. De huurachterstand betaalt de huurder dan in één keer. Toch wil de verhuurder de huuroverkomst ontbinden, maar op welke grond kan da...

18 april 2023

Contact opnemen