Mireille Posthumus-Praasterink

PERSOONLIJKE AANPAK EN OPTIMALE BELANGENBEHARTIGING

De manier van werken van Mireille is informeel, toegankelijk en kenmerkt zich door een directe en persoonlijke aanpak. Altijd zoekt zij voor u naar een passende uitkomst waarbij het menselijke aspect voorop staat. Door haar marktkennis, specialisatie en jarenlange ervaring wordt praktisch en efficiënt gewerkt en worden afspraken stipt nagekomen.

ADVOCAAT ARBEIDSRECHT, SPARRINGPARTNER EN RETAIL-DESKUNDIGE

De Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) heeft Mireille succesvol afgerond en  zij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Daarnaast heeft Mireille een opleiding personeelsmanagement gevolgd, zodat in combinatie met arbeidsrecht een volledige integrale aanpak wordt bewerkstelligd en om als sparringpartner voor alle personele aangelegenheden te dienen.

Mireille heeft zich gespecialiseerd in arbeids-, cao en medezeggenschapsrecht waaronder ontslagrecht, flexibilisering van arbeid en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Als extra aandachtsgebied heeft Mireille zich toegelegd op de modebranche (retail), en heeft zij onder meer geadviseerd over reorganisaties (sociaal plan, wet melding collectief ontslag) en arbeidsvoorwaarden (overplaatsing, wijziging van functie, flexibele schil).

Registratie rechtsgebieden
Mireille Posthumus - Praasterink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

"STIPT ondersteunt heel adequaat betreffende zaken waar je zelf onvoldoende kennis en ervaring mee hebt. "

Mireille Posthumus-Praasterink | Arbeidsrecht

Betrokken, no-nonsense en bijtijds

Contact opnemen

Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »