Verkoper moet koper wijzen op zijn ontbindingsrecht

Bij een consumentenverkoopovereenkomst, ook via internet, moet de verkoper een koper wijzen op diens ontbindingsrecht. Deze verkoper deed dat niet, waardoor de termijn voor ontbinding wettelijk werd verlengd naar één jaar.

Een vrouw koopt via het zakelijke Instagramaccount van een eenmanszaak (een internetdetailhandel) een edelsteen. Deze komt uit de persoonlijke collectie van de verkoper. Zij maakt € 94,50 over naar de zakelijke rekening van de verkoper, en twee weken later het restbedrag van € 131,25. Twee dagen na de laatste betaling koopt zij daar weer een edelsteen, die niet uit de privécollectie van de verkoper komt. Zij betaalt € 124,50 aan de verkoper op diens zakelijke rekening, en een paar weken later maakt ze € 255,75 over naar de privérekening van de verkoper. Vervolgens krijgt zij beide edelstenen toegestuurd in een verpakking met de handelsnaam van de verkoper.

Non-conform

De vrouw wil echter een van de edelstenen retourneren: deze vindt zij ‘non-conform’. De afmeting, kleur en steensoort komen niet overeen met wat zij op basis van de overeenkomst mocht verwachten. De verkoper wil de steen niet terugnemen: de meting van een onregelmatige steen is doorgaans een schatting, voor de rest is geen sprake van non-conformiteit. Bovendien was hier geen sprake van een consumentenkoop, omdat de steen uit de privécollectie van de verkoper kwam en de vrouw de steen – die al werd verkocht met een grote korting – ook daarom niet kon terugsturen. Toch wil de vrouw haar geld terug en ze dagvaardt de verkoper bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Consumentenverkoopovereenkomst

Volgens de rechtbank gaat het om twee aparte consumentenkoopovereenkomsten. Het is begrijpelijk dat de vrouw dacht dat de verkoper in beide gevallen handelde in de hoedanigheid van professioneel verkoper. Het zakelijke Instagramaccount, betalingen op de zakelijke rekening, de verzendverpakking met de bedrijfsnaam – alles wijst in die richting. Dat één steen ‘privé’ is verkocht, maakt dat niet anders.

Ontbindingsrecht

Bij een consumentenverkoopovereenkomst moet de verkoper een koper in de (pre)contractuele fase informeren over diens recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dat heeft deze verkoper niet gedaan. Dan wordt de termijn voor het ontbindingsrecht verlengd tot (maximaal) één jaar. De vrouw heeft de ontbinding tijdig ingeroepen. Een reden daarvoor was niet eens nodig, dus of de steen non-conform was is niet relevant. De verkoper moet het aankoopbedrag terugstorten, en ook de portokosten die de koper heeft moeten maken.

ECLI:NL:RBZWB:2023:6632

Contact opnemen

Ontbinding
Ontbinding een van de manieren waarop een overeenkomst kan worden beëindigd. Artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek bevat een ontbindingsbevoegdheid voor het geval dat de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Je kunt dan de overeenkomt ontbinden, tenzij de tekortkoming zodanig gering is dat die geen ontbinding rechtvaardigt. Andere gronden voor ontbinding zijn bijvoorbeeld dat, wanneer je als consument iets gekocht hebt, het aangekochte product gebrekkig is, of waneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Ontbinding heeft tot gevolg dat de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan. De reeds verrichte prestaties of gedane betalingen moeten ongedaan worden gemaakt, dus moeten - voor zover mogelijk - 'teruggedraaid' worden.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »