Elektrische auto had te lage actieradius, koopovereenkomst kan worden ontbonden

Het is niet ongebruikelijk dat de actieradius van een elektrische auto lager is dan in ronkende verkoopbrochures staat. Klanten behoren dat in te schatten. Deze klant wilde van zijn auto af door de koopovereenkomst te ontbinden. De Hoge Raad gaf onlangs uitsluitsel of dat mag.

In de loop van 2018 brengt een autofabrikant een elektrische auto op de markt. In de verkoopbrochure staat dat deze auto, met een volledige acculading, een actieradius mogelijk maakt van 480 km. ‘Dat is meer dan genoeg voor het gemiddelde wekelijkse woon-werkverkeer van 300 km.’ Die actieradius staat vermeld op meerdere plaatsen in de brochure en wordt ook vermeld op de website van de dealer.

Actieradius

Een klant koopt de betreffende elektrische auto voor € 89.235. Na een week klaagt hij al: de actieradius is slechts 280 km. In een ‘general bulletin’ van de importeur staat dat de actieradius in de praktijk tussen de 270-555 km ligt, afhankelijk van rijgedrag, seizoen, temperatuurverschillen en route (stad of snelweg). Hoewel deze klant er begin december in reed (koude periode), is hij niet tevreden en wil hij de koopovereenkomst ontbinden. De rechtbank wijst dat af, maar het hof wijst de vordering toe.

Voorbehoud

Het hof vindt: een lage actieradius brengt niet met zich dat de auto niet voor normaal gebruik geschikt is, de auto is dus niet ‘non-conform’. Ook met een auto met een lage actieradius kan normaal en veilig worden gereden. De niet extreem lage actieradius van (hooguit) circa 300 km in de winter doet dus niet af aan het normaal gebruik van de auto. De koper wist ook dat 480 km afhankelijk was van de omstandigheden. Dit voorbehoud staat ook in de verkoopbrochure. De koper had zich eerder in elektrische auto’s verdiept en wist dat hij moest opletten.

Eigenschap

Echter, het verschil tussen de actieradius op de website van de autodealer (480 km) en de praktijk (onder gebruikelijke omstandigheden, 300 km in de winter) is zo groot, dat de koper daarmee geen rekening hoefde te houden – ondanks het voorbehoud, dat niet de indruk wekte van zo’n groot verschil. De koper mocht verwachten dat de actieradius significant hoger was dan 300 km. De verkoper moest een auto met die eigenschap leveren. Deze auto had die eigenschap niet en beantwoordt dus niet aan de koopovereenkomst, aldus het hof.

Ontbinden

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper daarover, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het hof heeft deze regel goed toegepast, oordeelt de Hoge Raad nu, in een procedure die de autodealer was begonnen. De koopovereenkomst kan worden ontbonden nu deze elektrische auto de door de verkoper beloofde actieradius niet haalt.

ECLI:NL:HR:2024:980

Contact opnemen

Hoge Raad
De Hoge Raad (der Nederlanden) is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland. De hoofdtaak van de Hoge Raad is cassatierechtspraak. Dit betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of bij de uitspraken van lagere rechters (rechtbank en gerechtshof) de procedures en procesregels juist zijn toegepast. In cassatie wordt de zaak niet feitelijk inhoudelijk getoetst.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Bezit
Bezit is het houden van een goed voor zichzelf (art. 3:107 Burgerlijk Wetboek). Meestal betekent dat: feitelijk degene zijn die over een goed beschikt. Er bestaat onmiddellijk (direct) bezit en middellijk (indirect) bezit. Onmiddellijk bezit houdt in dat de bezitter het goed zelf onder zich heeft. Middellijk bezit houdt in dat de bezitter het goed niet zelf onder zich heeft, bijvoorbeeld omdat hij het heeft uitgeleend. Meestal is de eigenaar van het goed ook de bezitter, maar dat kan anders zijn. In geval van diefstal is degene die is bestolen nog steeds eigenaar, maar geen bezitter meer. De dief houdt het goed voor zichzelf en is daarmee bezitter geworden.
Meer info »