Geen terugbetaling geldsom voor nietige opdracht tot moord

Een vrouw geeft een bekende de opdracht om haar ex-vriend te vermoorden tegen betaling van een geldsom. De moord wordt nooit uitgevoerd en de vrouw wil het geld terug. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de opdracht tot moord nietig is, maar dat terugbetaling in strijd zou zijn met de openbare orde. De vrouw is haar geld dus kwijt.

De vrouw wordt door haar ex-vriend uitgebuit en gedwongen tot prostitutie. Om die reden vraagt ze een bekende om hem te vermoorden. De bekende accepteert de opdracht tot moord, maar voert deze niet uit. De vrouw betaalt voor de opdracht en de aanschaf van een wapen € 11.000. Omdat de opdracht nooit is uitgevoerd wil ze dit geld terug. Ze vordert daarom bij de kantonrechter terugbetaling van het betaalde bedrag. Volgens haar is de opdracht tot moord in strijd met de goede zeden en daarom nietig.

Nietig

Op basis van de wet is een rechtshandeling die door de inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde nietig. Volgens de kantonrechter is dat hier het geval: een overeenkomst die ertoe strekt dat een van de contractspartijen zich verplicht een derde te vermoorden, is in strijd met de goede zeden en de openbare orde. De overeenkomst van opdracht verplicht immers tot het plegen van een strafbaar feit. De overeenkomst is daarom nietig. Dit betekent volgens de kantonrechter in principe dat de opdrachtnemer het bedrag van € 11.000 moet terugbetalen.

Redelijkheid en billijkheid

De opdrachtnemer voert met een beroep op de redelijkheid en billijkheid nog aan dat het ‘wringt’ wanneer de vrouw geld zou terugkrijgen voor een niet-uitgevoerde opdracht tot moord waar zij zelf opdracht voor heeft gegeven. Dit argument maakt het oordeel van de kantonrechter echter niet anders. Het zou volgens de kantonrechter ook wringen als de opdrachtnemer het geld, dat hij heeft geaccepteerd in het kader van de opdracht tot moord, mag behouden.

Openbare orde

Hoewel de kantonrechter vindt dat de vrouw vanwege de nietigheid onder normale omstandigheden recht zou hebben op terugbetaling, bepaalt de kantonrechter dat zij daar in deze situatie geen recht op heeft. De openbare orde staat hieraan in de weg. Men kan volgens de kantonrechter niet eerst willens en wetens een opdracht tot moord onder betaling geven en, als de moord niet wordt uitgevoerd, een beroep doen op de onzedelijkheid van de overeenkomst. De vrouw heeft geen recht op het betaalde bedrag vanwege het fundamentele, algemene belang dat er geen opdrachten tot moord met financiële prikkels worden gegeven. De kantonrechter gaat daarom niet mee in haar verzoek en bepaalt dat de vrouw niks terugkrijgt.

ECLI:NL:RBNNE:2024:887

Contact opnemen

Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Rechtshandeling
Een rechtshandeling is handeling van een persoon met een bepaald rechtsgevolg. Om een rechthshandeling geldig te laten zijn, moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan: (1) degene die de rechtshandeling verricht moet de wil hebben om het rechtsgevolg te bereiken en (2) die wil moet zich door een verklaring hebben geopenbaard. Die verklaring kan in iedere vorm geschieden, en kan ook impliciet besloten liggen in bepaalde gedragingen.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Nietigheid
Een nietige rechtshandeling is een ongeldige rechtshandeling, die wordt geacht nooit te hebben bestaan. De gronden voor nietigheid staan in de wet. Een rechtshandeling is bijvoorbeeld nietig als die in strijd is met de goede zeden of de openbare orde (art. 3:40 BW). Nietigheid werkt van rechtswege, er hoeft niet eerst een beroep op te worden gedaan. Een rechtshandeling kan ook voor een specifiek gedeelte nietig zijn, dan is er sprake van partiƫle nietigheid. Het niet-nietige deel van de rechtshandeling blijft dan in stand.
Meer info »