Huurder mag niet zomaar beveiligingscamera’s aanbrengen

Mag een huurder van een woning van de woningbouwvereniging beveiligingscamera’s op de gevel bevestigen? Zonder toestemming mag dat zeker niet, oordelen de verhuurder en de voorzieningenrechter.

Een huurder bevestigt vier beveiligingscamera’s aan de buitenzijde van zijn hoekwoning: één aan de voorzijde, twee aan de zijgevel en één aan de achtergevel. Omwonenden klagen daarover bij de woningbouwvereniging, die de huurder verzoekt de camera’s te verwijderen. Dat weigert de huurder, waarop de woningbouwvereniging de voorzieningenrechter (rechtbank Overijssel) inschakelt. Het beleid van woningbouwvereniging is dat er geen toestemming wordt verleend voor het hebben van camera’s aan de buitenzijde van een huurwoning omdat er schade kan ontstaan aan de gevel en de camera’s inbreuk kunnen maken op privacy van derden.

Rechtsongelijkheid

Dat vindt de huurder maar raar: er wordt wel toestemming gegeven voor het aanbrengen van airco-installaties en elektrische rolluiken, die meer schade aan de gevel kunnen veroorzaken dan zijn camera’s. Ook geeft woningbouwvereniging toestemming voor het plaatsen van deurbelcamera’s die onder dezelfde privacywetgeving vallen, maar daaraan niet (altijd) voldoen, stelt hij, terwijl zijn camera’s de privacy wel in acht nemen. Dat is rechtsongelijkheid, vindt de man. Daar is de voorzieningenrechter het niet mee eens. De twee soorten camera’s zijn niet hetzelfde. Een deurbelcamera is klein en bevindt zich alleen aan de voorkant van een woning, en daarvoor hebben huurders steeds netjes toestemming gevraagd. De camera’s van de huurder zijn op vier verschillende plekken aangebracht, en de uitstraling daarvan vindt de rechter ‘indringender’ dan die van deurbelcamera’s.

Privacy

Hoewel de huurder moeite heeft gedaan rekening te houden met de privacy van omwonenden, is er toch geklaagd. De woningbouwvereniging kan niet bij elke huurder controleren wat de instellingen zijn van een camera. Daarom mag de woningbouwvereniging vasthouden aan haar beleid: vooraf toestemming vragen.

Zorgplicht

Moet de woningbouwvereniging alsnog toestemming geven zoals de huurder vraagt? Hij stelt dat er afval over zijn schutting is gegooid en graffiti op de gevel is gespoten. Met de buren leeft hij in onmin, de camera’s zijn nodig uit zelfbescherming. Toch rechtvaardigt dat de aanwezigheid van de camera’s onvoldoende, oordeelt de rechter. De incidenten zijn van lang geleden en zelf was de huurder ook geen lieverdje. De zorgplicht die de woningbouwvereniging heeft tegenover andere huurders in de straat weegt zwaarder dan het persoonlijke belang van deze huurder. Als hij toestemming vraagt voor een deurbelcamera, wordt die waarschijnlijk verleend.

Camera’s verwijderen

In de huurvoorwaarden staat dat een huurder schriftelijke toestemming nodig heeft als hij iets wil veranderen of toevoegen aan de buitenzijde van de woning. Nu de huurder geen toestemming had, handelde hij in strijd met de huurvoorwaarden. Deze schending van de contractuele afspraken maakt dat hij de camera’s moet verwijderen. Doet hij dat niet, dan verbeurt hij een dwangsom van € 250 per dag dat deze er nog hangen, met een maximum van € 10.000.

ECLI:NL:RBOVE:2023:5340

Contact opnemen

Voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter is de rechter die oordeelt in kort geding.
Meer info »
Zorgplicht
Zorgplicht is de verplichting van een opdrachtnemer om bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Het criterium daarvoor is of de opdrachtnemer heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben gedaan. Voor bepaalde opdrachtnemers zijn in de rechtspraak specifieke normen ontwikkeld, bijvoorbeeld banken, notarissen, makelaars, accountants en advocaten. Als de zorgplicht is geschonden, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden.
Meer info »
Dwangsom
Een dwangsom is een geldboete die verschuldigd is als niet wordt voldaan aan een gerechtelijke of bestuurlijke beslissing. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een bestuursrechtelijke dwangsom en een civielrechtelijke dwangsom.
Meer info »