Ontslag op staande voet wegens alcoholgebruik op oudejaarsborrel

Een supermarktmanager organiseert een oudejaarsborrel voor zijn collega's. Op die borrel wordt tegen de bedrijfsregels in alcohol gedronken. De manager wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dit terecht.

De manager is sinds anderhalf jaar in dienst bij de supermarkt, op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In dit contract staat dat het verboden is alcohol te gebruiken in het pand van de supermarkt en dat overtreding van dat verbod kan leiden tot ontslag op staande voet. In de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar het personeelshandboek. Ook daarin staat dat het verboden is alcohol te gebruiken binnen het bedrijf. In de huisregels van de supermarkt staan verder regels over personeelsaankopen. Op basis van die regels moeten producten uit de winkel die door het personeel worden gebruikt altijd worden verwerkt in de administratie.   

Waarschuwing

Ondanks deze verboden is op de borrel in de winkel toch alcohol gedronken door de manager en andere medewerkers. Uit verklaringen van collega’s blijkt dat de manager van mening was dat bij een oudejaarsborrel alcohol hoorde en dat hij daar voorafgaand aan de borrel duidelijk over was. Om die reden waarschuwde zijn leidinggevende hem voor de borrel nog dat er geen alcohol mocht worden gedronken. De genuttigde alcohol kwam uit de winkel en is niet in de administratie verwerkt.

Ontslag op staande voet

Vier dagen na de borrel heeft de werkgever de manager op staande voet ontslagen. De dringende redenen hiervoor staan in de ontslagbrief: de werknemer heeft tegen de regels in alcohol gebruikt, de genuttigde producten uit de winkel niet in de administratie verwerkt, collega’s aangezet om huisregels te overtreden en de waarschuwing van zijn leidinggevende genegeerd.

Dringende redenen

Volgens de kantonrechter zijn dit dringende redenen voor een ontslag op staande voet. Omdat de supermarkt onderdeel is van een grote organisatie, is het volgens de kantonrechter begrijpelijk dat streng wordt opgetreden in dit soort situaties. Zeker nu de manager een voorbeeldfunctie had. Dat op andere borrels van de supermarktketen ook wel eens alcohol is gedronken, zoals de manager stelt, is onvoldoende aangetoond. Ook het argument dat hij nog een jonge supermarktmanager is en altijd naar behoren heeft gefunctioneerd, is voor de kantonrechter geen reden hier anders naar te kijken. Het ontslag blijft daarom in stand.

ECLI:NL:RBZWB:2024:2847

Contact opnemen

Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »