Pand gekraakt? Eigenaar kan ontruiming afdwingen bij civiele rechter en strafrechter

Als krakers een bedrijfsloods in bezit nemen, stapt de eigenaar naar de voorzieningenrechter. Omdat de krakers geen verweer voeren, is de situatie snel duidelijk: ze moeten eruit.

Een man is eigenaar van de bedrijfsloods, die sinds anderhalf jaar niet meer wordt gebruikt. Hij krijgt een mail van vijf krakers dat zij een week eerder hun intrek hebben genomen in de loods en dat zij met de man willen overleggen om daar te kunnen blijven. Hij laat hen snel weten dat ze eruit moeten. Vervolgens krijgt hij een brief van de gemeente: bewoning van de loods is in strijd met het bestemmingsplan. Deze overtreding moet uiterlijk over een maand zijn beëindigd, anders wordt er gehandhaafd en dan zijn de kosten voor rekening van de loodseigenaar.

Ontruimen

Nu de krakers niet vertrekken, ziet de man maar één mogelijkheid: hij verzoekt de kantonrechter (voorzieningenrechter) van de rechtbank Zeeland-West-Brabant de krakers te veroordelen het pand te ontruimen en te verlaten. Om druk op de ketel te zetten vordert hij een dwangsom van € 1.000 per dag voor iedere dat de krakers blijven zitten.

Dwangsom

De krakers verschijnen niet ter zitting en hebben ook niet tijdig een schriftelijk antwoord ingediend of om uitstel verzocht. Daarmee staan de stellingen van de man vast. Wat de man vordert, komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat dit wordt toegewezen: een ontruimingstermijn van drie dagen (na betekening van dit vonnis) en een herkraaktermijn van een jaar. Ook de te verbeuren dwangsommen worden toegewezen, maar de rechter verbindt daar een maximum aan van € 3.000. Omdat de krakers verliezen, worden zij hoofdelijk in de proceskosten veroordeeld: € 896.

Strafbaar

Kraken is sinds de Wet kraken en leegstand (2010) verboden, en dus strafbaar. De eigenaar van een gekraakt pand kan aangifte doen van huisvredebreuk. Tot 1 juli 2022 leidde een aangifte niet altijd tot een (snelle) ontruiming. Op die dag trad de Wet handhaving kraakverbod in werking, waardoor ontruimingen sneller kunnen plaatsvinden. Of dit in de praktijk ook gebeurt, is nog niet duidelijk. Daarvoor moet de wet eerst worden geëvalueerd. Dit is overigens de strafrechtelijke route. In deze zaak werd de civiele route gevolgd. Dan kan ontruiming worden gevorderd op basis van onrechtmatig gebruik van een pand, en door het opleggen van dwangsommen zullen veel krakers eieren voor hun geld kiezen.

ECLI:NL:RBZWB:2023:8487

Contact opnemen

Bezit
Bezit is het houden van een goed voor zichzelf (art. 3:107 Burgerlijk Wetboek). Meestal betekent dat: feitelijk degene zijn die over een goed beschikt. Er bestaat onmiddellijk (direct) bezit en middellijk (indirect) bezit. Onmiddellijk bezit houdt in dat de bezitter het goed zelf onder zich heeft. Middellijk bezit houdt in dat de bezitter het goed niet zelf onder zich heeft, bijvoorbeeld omdat hij het heeft uitgeleend. Meestal is de eigenaar van het goed ook de bezitter, maar dat kan anders zijn. In geval van diefstal is degene die is bestolen nog steeds eigenaar, maar geen bezitter meer. De dief houdt het goed voor zichzelf en is daarmee bezitter geworden.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Dwangsom
Een dwangsom is een geldboete die verschuldigd is als niet wordt voldaan aan een gerechtelijke of bestuurlijke beslissing. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een bestuursrechtelijke dwangsom en een civielrechtelijke dwangsom.
Meer info »
Voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter is de rechter die oordeelt in kort geding.
Meer info »
Betekening
Betekening of het laten betekenen van een exploot houdt in het afgeven van een exploot (bijvoorbeeld dagvaarding of vonnis) door de deurwaarder aan de geadresseerde. Betekening kan door overhandiging van de stukken aan de geadresseerde of zijn huisgenoten of door het achterlaten van de stukken in de brievenbus. De manier waarop is betekend en de datum van betekening dienen altijd te worden vermeld op het exploot.
Meer info »