Verhuurder moet dubbel glas aanbrengen om gebrek in huurgenot te herstellen

Een huurder huurt een woning in een historisch 17e-eeuws pand. Zij wil dat de verhuurder dubbel glas aanbrengt. Volgens de huurder is het een gebrek dat het dubbel glas er niet is. De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam verplicht de verhuurder het gebrek te herstellen: het dubbel glas moet er komen. 

Centraal staat de vraag of het enkel glas in de woning als een gebrek in de zin van de wet moet worden aangemerkt. Als daar sprake van is, is de verhuurder verplicht het gebrek te herstellen.

Gebrek

De term 'gebrek' heeft een ruime strekking. Volgens vaste rechtspraak gaat het daarbij niet alleen om de materiële staat van het gehuurde, maar ook om het huurgenot. De kantonrechter voegt daaraan toe dat een omslag in denken in de samenleving over het te verwachten genot van een woning ertoe kan leiden dat een gebrek ontstaat.

Woningverbetering

Volgens de verhuurder is er geen sprake van een gebrek. De huurder wist bij het aangaan van de huur dat zij een historische woning huurde en dat de isolatiekwaliteit dan minder is. Volgens de verhuurder is geen sprake van genotsbeperking. Hij ziet het verzoek van de huurder dan ook als een verzoek tot woningverbetering op basis van de wet. Hij wil daaraan meewerken, maar de huurprijs zal dan wel omhoog gaan. 

Huurgenot

De kantonrechter gaat hier niet in mee. Hoewel de huurder wist dat zij een woning met gedeeltelijk enkel glas ging huren, is sprake van maatschappelijke ontwikkelingen die op het moment van huren nog niet in die mate bekend waren. Zo is er door de energiecrisis een groeiend besef om energiebesparende maatregelen te nemen en zijn energieprijzen sterk gestegen. Isolatiemaatregelen kunnen een belangrijke dempende invloed op deze kosten hebben. Er is naar het oordeel van de kantonrechter hierdoor sprake van een gebrek in huurgenot. De kantonrechter voegt daar nog aan toe dat het feit dat de huurder bij aanvang van de huur bekend was met een omstandigheid die het huurgenot beperkt, niet betekent dat die omstandigheid geen gebrek kan opleveren.

Woningverbetering

Omdat sprake is van een gebrek, komt de kantonrechter niet toe aan de vraag of een verzoek tot woningverbetering met bijbehorende huurverhoging op zijn plaats is. De verhuurder heeft al een vergunning en een offerte voor het realiseren van dubbel glas. Hij kan daar dus op eigen kosten toe overgaan. De kantonrechter verplicht hem dat te doen binnen vier maanden na de uitspraak.

ECLI:NL:RBAMS:2024:619

Contact opnemen

Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »