Erfgenaam aansprakelijk voor niet betaalde pensioenuitkeringen door vennootschap

Een bestuurder gaat namens een vennootschap pensioenverplichtingen aan. De bestuurder overlijdt en de afgesproken pensioenuitkeringen worden niet meer gedaan. De gerechtigde probeert de schade te verhalen op de enige erfgenaam van de bestuurder vanwege persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder. 

Twee ex-echtgenoten spreken in een echtscheidingsconvenant af dat de vrouw recht heeft op de helft van de door de man opgebouwde pensioenrechten. Deze pensioenuitkeringen moeten worden betaald door een vennootschap. De broer van de man is de enige bestuurder van de vennootschap. Deze bestuurder ondertekent het echtscheidingsconvenant namens de vennootschap en verplicht de vennootschap daarmee de uitkeringen te doen.

Geen pensioenuitkeringen

De bestuurder overlijdt. Zijn plaats wordt niet ingenomen door een andere bestuurder. De vennootschap heeft dus geen bestuurder meer. Snel na het overlijden van de bestuurder worden door de vennootschap geen pensioenuitkeringen meer gedaan. De vrouw spreekt de enige erfgenaam van de bestuurder aan voor vergoeding van de schade van niet-ontvangen en nog te ontvangen pensioenuitkeringen.

Beklamel-norm

De vrouw baseert haar zaak op de Beklamel-norm. Op basis daarvan kan een bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk zijn als hij bij het namens de vennootschap aangaan van een verplichting wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan deze verplichting zou kunnen voldoen. Een bestuurder is niet aansprakelijk als hem geen ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Onrechtmatig handelen

Met de Beklamel-norm in de hand vindt het gerechtshof 's-Hertogenbosch dat de bestuurder in deze zaak een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Allereerst omdat hij bij het tekenen van het echtscheidingsconvenant wist dat de vennootschap de afgesproken pensioenuitkeringen niet volledig zou kunnen voldoen. De vennootschap had daar simpelweg te weinig liquide middelen voor. Ondanks dat is de bestuurder de verplichting toch aangegaan. Daar komt bij dat kort na ondertekening van het echtscheidingsconvenant verschillende bedragen zijn overmaakt naar drie vennootschappen van de bestuurder, zonder dat duidelijk was wat daar tegenover stond. De bestuurder heeft hiermee onrechtmatig gehandeld. Het gerechtshof bekrachtigt voor dit deel de uitspraak van de rechtbank Limburg. 

Vergoeding schade

De enige erfgenaam van de bestuurder kan op grond van de wet worden aangesproken voor het onrechtmatig handelen van de bestuurder en de daaruit voortkomende schade. Met een schadestaatprocedure moet de hoogte van de schade op een later moment worden vastgesteld. 

ECLI:NL:GHSHE:2024:75

Contact opnemen

Gerechtshof
Een gerechtshof is het rechterlijk college waar hoger beroepszaken wordt behandeld.
Meer info »
Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Schadestaatprocedure
Een schadestaatprocedure is een aparte in de wet geregelde procedure die gaat over de vaststelling van schade. In de schadestaatprocedure kan slechts nog worden gedicussieerd over de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding en niet meer over de gehoudenheid van de partij tot het vergoeden van de schade van benadeelde.
Meer info »